Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Suomalais-venäläistä yhteistyötä tehostetaan pohjoisten öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämiseksi

(Compiler News - 28.9.2006) Suomalais-venäläinen mannerjalustatyöryhmä on siirtynyt Suomen aloitteesta maidemme hallitusten välisen talouskomission alaisuuteen. Työryhmän tavoitteena on edistää suomalaisten ja venäläisten yritysten ja organisaatioiden yhteistyötä mannerjalustan öljy- ja kaasuvarantojen hyödyntämisessä erityisesti jäätyvillä merialueilla ja matalanveden alueilla.

Mannerjalustatyöryhmä perustettiin jo 25 vuotta sitten. Aiemmin se on toiminut maidemme välisen tieteellis-teknisen yhteistoimintakomission piirissä. Työryhmän kehitystyön tuloksia on hyödynnetty muun muassa Kaspianmeren ja Sahalinin mannerjalustojen öljy- ja kaasuesiintymien kehittämishankkeissa sekä Barentsinmeren öljykuljetusten suunnittelussa ja kuljetusinfrastruktuurin kehittämisessä.

Ensimmäinen uudelleen organisoidun työryhmän yhteiskokous pidettiin torstaina Helsingissä. Kokouksessa sovittiin ryhmän työn pääaiheet vuosille 2006-2008, asetettiin tavoitteet ja sovittiin töiden organisoinnista.

Kokousta johti työryhmän suomalainen puheenjohtaja, kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen. Venäjän valtuuskuntaa johti teollisuus- ja energiaministeriön polttoaine- ja energiaosaston apulaisosastopäällikkö Vitali Karaganov. Myös Venäjän suurimpien öljy- ja kaasuyhtiöiden, Gazpromin, Lukoilin ja Rosneftin edustajat osallistuivat kokoukseen,

”Venäjä-yhteistyölle on yritystemme ja koko taloutemme takia hyvä aikoa erilaisia ovia. Mannerjalustatyöryhmä on foorumi, joka edistää maiden yritysten välistä verkottumista, sekä uusien teknologioiden kehittämis- ja tuotantoyhteistyötä”, kansliapäällikkö Virtanen arvioi.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.