Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Toimintaympäristön ongelmat jarruttavat metsäinvestointeja Luoteis-Venäjällä

(Compiler News - 29.8.2006) Luoteis-Venäjän metsäsektorilla ulkomaista investoijaa odottaa useita ongelmia, todetaan Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) selvityksessä. Metsälainsäädännön keskeneräisyys ja infrastruktuurin kehittymättömyys ovat esimerkkejä hankaluuksista. Vastapainona ovat kuitenkin alueen runsaat raakapuuvarat, alhainen kustannustaso sekä kasvavat kotimarkkinat.

Venäjällä metsäteollisuuden jalostuskapasiteetti koostuu suurelta osin tuotantolaitoksista ja koneista, jotka ovat teknisesti vanhentuneita eivätkä enää pysty kysyntää vastaavaan kapasiteettiin. Puutteellinen infrastruktuuri erityisesti raakapuun kuljetuksissa heikentää sekin maan metsävarojen taloudellista hyödyntämistä.

Suomalaisten Luoteis-Venäjän metsäsektorille tekemät investoinnit ovat pääosin kohdistuneet pienehköihin tuotantolaitoksiin mekaanisessa metsäteollisuudessa sekä puunkorjuuyrityksiin. Suurempia pääomasijoituksia vaativat hankkeet edellyttävät kuitenkin pitkän aikavälin jatkuvuutta muun muassa puuraaka-ainehuollossa ja muun infrastruktuurin pystyttämisessä. Näiden investointikustannusten jakaminen yritysten ja julkisen vallan kesken, samoin kuin metsäuudistamisen kustannusvastuut, ovat vielä selkiytymättä.

Myös metsien omistusta ja käyttöä säätelevän lainsäädännön uudistusten venyminen on hidastanut ulkomaisia investointeja. Ulkomaisten investointien kannalta avainasemassa ovat ratkaisut metsän omistusmuodoista ja omistussuhteista, oikeuksista ja vastuista sekä hakkuuoikeuksista, selvityksessä todetaan.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.