Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Suomesta itään suuntautuneiden transitokuljetusten arvo nousi 5,5 miljardiin euroon

(Compiler News - 22.8.2006) Suomesta itään suuntautuneen maantietransiton määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 12 prosenttia volyymin kohotessa noin 683 000 tonniin. Edellisten vuosineljännesten tavoin suurin osa kasvusta johtui autojen transitokuljetuksista. Tällä seurantajaksolla autojen määrä nousi lähes 132 000 ajoneuvoon.

Toisella vuosineljänneksellä sensijaan radio-, televisio- ja tietokonelaitteiden transitokuljetukset supistuivat kolmanneksen, mutta muun koneviennin lisääntymisen takia koneiden ja laitteiden transitokuljetukset olivat kokonaisuudessaan hienoissa kasvussa.

Itään menevien elintarvikkeiden transitokuljetukset ovat olleet koko alkuvuoden tasaisessa 16 prosentin laskussa. Huhti-kesäkuussa elintarvikekuljetusten määrä jäi vajaaseen 49 000 tonniin. Myös muovituotteiden kauttakulku oli supistumassa. Metsäteollisuustuotteiden kuljetukset lisääntyivät puolestaan 14 prosenttia.

Tullihallitus arvioi transitokuljetusten arvon nousseen toisella vuosineljänneksellä vajaaseen 5,5 miljardiin euroon eli kymmenen prosenttia suuremmaksi kuin samaan aikaan viime vuonna. Maantietransitona kuljetettujen autojen arvoksi tullihallituksen tilastoyksikkö on laskenut hieman yli 1,8 miljardia euroa sekä radio-, televisio- ja tietokonelaitteiden arvoksi 557 miljoonaa euroa. Muun kone- ja laiteviennin osalta päädyttiin 751 miljoonaan euroon, tevenake-tuotteiden kohdalla arvoksi saatiin 217 miljoonaa euroa ja lääkkeiden sekä lääkintätuotteiden tapauksessa 201 miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuun maantietransitosta Vaalimaan osuus oli 477 000 tonnia, Nuijamaan 150 000 tonnia ja Imatran 56 000 tonnia. Kuljetukset Vaalimaan ja Imatran kautta kasvoivat suunnilleen neljänneksen, kun taas kuljetukset Nuijamaalta supistuivat 17 prosenttia.

Tilastoyhteenvedon perusteella Kotka on entistä selvemmin tärkein transitokuljetusten lähtötullipaikoista. Huhti-kesäkuussa transitoeristä lähes 40 prosenttia saapui maahan Kotkan kautta. Transitokiloista Kotkan osuus oli yli 40 prosenttia.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.