Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Kemira ja Pietarin vesilaitos sopivat pitkäaikaisesta yhteistyöstä

(Compiler News - 18.8.2006) Pietarin vesilaitos Vodokanal ja Kemira ovat allekirjoittaneet vuoteen 2015 ulottuvan sopimuksen tavoitteenaan kehittää ja tuottaa Pietarissa uusia kemikaaleja juomaveden valmistukseen ja jäteveden puhdistukseen.

Pietarin vesilaitos pyrkii vuoteen 2010 mennessä pääsemään parhaalle länsi-eurooppalaiselle palvelutasolle juomavesipuolella. Tähän liittyy useita hankkeita, joista yhtenä on Vodokanalin ja Kemiran yhteistyö.

Pietarissa asukkaita on noin viisi miljoonaa ja juomavesilaitoksia useita. Laitokset käsittelevät 2,7 miljoonaa kuutiometriä raakavettä vuorokaudessa, kun Helsingin Veden vastaava volyymi on 0,2 miljoonaa kuutiota.

Kemiralla on Pietarissa tuotantolaitos ZAO Kemira Eko, joka valmistaa juomaveden puhdistuksessa käytettävää nestemäistä alumiinisulfaattia 80 000 tonnia vuodessa pääasiakkaanaan Pietarin vesilaitos. Uuteen sopimukseen liittyen Kemira investoi Kemira Ekon tuotantolinjan uudistamiseen ja laajentaa toimintaansa jätevesipuolelle rakentamalla uuden rautakemikaalien tuotantolinjan.

Kemira on maailman johtava epäorgaanisten saostuskemikaalien toimittaja. Yhtiö tarjoaa vedenpuhdistus- ja lietteenkäsittelyratkaisuja kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä teollisuuteen. Kemiralla on vesikemikaaliliiketoimintaa yli 30 maassa. Sen liikevaihto nousee noin 650 miljoonaan euroon.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.