Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Nokian Renkailla kovin kasvutahti Venäjällä ja muissa IVY-maissa

(Compiler News - 8.8.2006) Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 349,4 miljoonaa euroa, mikä oli 18,3 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Konsernin laskutus Pohjoismaihin kasvoi 3,9 prosenttia, Venäjälle ja muihin IVY-maihin 50,2 prosenttia, Itä-Eurooppaan 35,7 prosenttia ja Yhdysvaltoihin 22 prosenttia.

Konsernin liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,6 miljoonaa euroa kun se vastaavaan aikaan viime vuonna oli 46,1 miljoonaa euroa. Tulosta heikensi kesärenkaiden heikentynyt kate, sillä valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat katsauskaudella 9,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Lisäksi tulosta rasittivat Venäjän liiketoimintojen ja tuotannon kehittämiseen liittyvät suunnitelmien mukaiset kulut, Yhdysvalloista vuonna 2005 ostettujen yritysten aiheuttamat kustannukset, optiojärjestelmästä aiheutuva kulukirjaus ja luottotappiovaraus.

Venäjällä Nokian Renkaat kasvatti sekä myyntiään että markkinaosuuksiaan. Paikallista jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että Vianorin osalta. Vianor-rengasketjulla oli kesäkuun lopussa 39 myyntiyhteistyön aloittanutta partneria.

Venäjän tehtaalla ensimmäiset kaksi tuotantolinjaa toimivat jatkuvassa kolmivuorossa ja kolmannen tuotantolinjan asennus aloitetaan loppuvuoden aikana. Tuotannon laatutaso ja päivätuotantomäärä ovat tällä hetkellä tavoitteen mukaisia.

Tehtaan laajentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Sekoitusosaston ja keskusvaraston rakennustyöt alkoivat vuoden 2005 lopussa ja uusi, noin 19 000 neliömetrin ja kapasiteetiltaan noin 600 000 renkaan suuruinen varasto otettiin käyttöön kesäkuussa. Sekoitusosastolla ensimmäinen tuotantolinja saadaan käyttöön syksyllä 2006 ja toinen linja vuoden loppuun mennessä.

Loppuvuoden osalta Nokian Renkaiden tavoitteena on myynnin kasvu ja markkinaosuuksien parantaminen Pohjoismaissa sekä Venäjällä. Myyntiä lisätä†voimakkaasti myös Pohjois-Amerikassa ja Itä-Euroopassa, missä yhtiön asema on entistä vahvempi.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.