Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

HK Ruokatalon ulkomaantoiminta hyvässä vedossa

(Compiler News - 7.8.2006) HK Ruokatalo Group -konsernin toisen vuosineljänneksen liiketoiminta ylitti tavoitteet Baltiassa ja oli suunnitelmien mukaista Puolassa. Yli 60 prosenttia liikevoitosta tuli konsernin kaikesta kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kotimaassa tavoitteista jäätiin ja kannattavuus pysyi epätyydyttävänä.

HK Ruokatalo Groupin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 239,4 miljoonaa euroa. Summa on 25,9 miljoonaa euroa enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja 12,4 miljoonaa euroa enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto oli 452,9 miljoonaa euroa. Siinä oli lisäystä 28,8 miljoonaa euroa eli 6,8 prosenttia vuositasolla.

Konsernin toisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 7,0 miljoonaa euroa, mikä oli 11,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko tammi-kesäkuun liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa, joten tulos parani 12,4 prosenttia.

Tulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja. Rakvere Lihakombinaat kirjasi ylimääräisen yhden miljoonan euron kiinteistön myyntivoittotulon Latviasta. Kotimaan liikevoittoa taas rasittivat 1,7 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Kotimassa tulosta söi lisäksi työntekijöiden lakkoilu toukokuussa ja kesäkuussa Forssassa.

Baltiassa vain siipikarjayhtiö Tallegg jäi tappiolle

Baltiassa HK Ruokatalo Groupin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 34,1 miljoonaa euroa eli 16,4 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2005. Liikevoitto nousi 3,7 miljoonaa euroon kasvaen vuositasolla 132,9 prosenttia. Koko tammi-kesäkuun liikevaihdoksi Baltiassa tuli 62,7 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 13,4 prosentin vuosikasvua. Liikevoitto nousi 5,3 miljoonaan euroon.

Virossa Rakvere Lihakombinaatin myynti kehittyi budjetoidun tavoitteen mukaisesti. Rakvereen kohdistuu kuitenkin kovia kustannuspaineita. Kaupan kasvavat alennusvaatimukset ja logistiikkavaatimukset lisäävät kustannuksia. Samaten toimintaa rasittavat energian kallistuminen ja palkkojen nopea nousu, yli 17 prosenttia viime vuodesta.

Konsernin toisen Viron yhtiön Talleggin tulos oli sensijaan tammi-kesäkuussa odotetusti tappiollinen. Tulosta rasittivat edelleen salmonellasta johtuvat korjaustoimenpiteet sekä lintuinfluenssakohun huonontama markkinatilanne. Tallegg teki kuitenkin kesäkuussa ensimmäisen voitollisen tuloksen saneerauksen jälkeen ja koko vuoden tavoitteena on vähintään nollatulos.

Latviassa Rigas Miesnieks jäi hivenen myyntitavoitteestaan, mutta kasvatti markkinaosuutta. Yritys on pystynyt siirtymään valmistuksessaan parempikatteisiin tuotteisiin ja samalla lisäämään myyntivolyymiaan. Myös Latviassa on kustannuspaineita, mutta ei aivan yhtä kovia kuin Virossa.

HK Ruokatalo Groupin Liettuan yhtiön Klaipedos Maistasin tulos on pysynyt kumulatiivisesti plussalla, mutta ei kuitenkaan vielä riittävästi. Yrityksen myynti on kasvanut askeleittain ja tuotevalikoima on siellä parempi.

Puolassa Sokolow-yhtiö menestyi toisella neljänneksellä odotusten mukaisesti. Konsernin osuus sen liikevaihdosta nousi 50,9 miljoonaan euroon kasvaen siten 13,4 prosenttia. Liikevoittoa kertyi 1,5 miljoonaa euroa.

Koko alkuvuoden osalta Sokolow on menestynyt odotuksia paremmin. Konsernin osuus sen liikevaihdosta oli konsolidoinnin jälkeen 99,9 miljoonaa euroa eli 17,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevoitto nousi 3,3 miljoonaan euroon.

Sokolow on jatkanut tuotantolinjojen rationointia kuuden teollisen yksikkönsä välillä ja tuotteiston yksinkertaistamista. Liikevaihto nousi tammi-kesäkuussa 199,2 miljoonaan euroon ja myynnistä 27 prosenttia meni vientiin. Viennin kiusana olivat zlotyn eurokurssin voimakkaat vaihtelut. Ongelmana oli myös kauppapoliittisista syistä johtunut viennin pysähtyminen Venäjälle ja Ukrainaan.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.