Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Suomeen tuotavan puun kuljetukset normalisoituvat Venäjän raja-asemilla

(Compiler News - 22.6.2006) Venäjän tuontipuun lajitteluongelma on saatu ratkaistua. Venäjän tulliviranomaiset täsmensivät viime viikon lopulla vientitulliasetukseen liittyviä ohjeita, eikä vientiin menevän puun läpimittakohtaista fyysistä lajittelua enää vaadita. Tiedon perillemeno eri tullipisteisiin kestänee jonkin aikaa ja tilanne raja-asemilla vakiintunee vähitellen.

Venäjän hallitus antoi maaliskuussa asetuksen, jolla nostettiin havuraakapuun vientitulleja toukokuun lopusta alkaen. Samanaikaisesti ryhdyttiin vaatimaan tuontipuun lajittelua läpimittaluokittain.

Uuden määräyksen toimeenpano aiheutti sekavan tilanteen raja-asemilla. Viejäyritykset eivät kyenneet luokittelemaan kuitupuuta läpimittaluokittain ja puuliikenne oli välillä osittain pysähdyksissä. Nyt puuntuonti Suomeen tulee vähitellen normalisoitumaan, kerrotaan Metsäteollisuus ry:stä.

Tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä on reilusti yli 20 prosenttia. Tästä määrästä Venäjältä tuotavan raakapuun osuus on 80 prosenttia.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.