Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Pohjoismaiden Investointipankki lisää erikoistumistaan

(Compiler News - 15.6.2006) Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisesti omistama Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) aikoo uuden strategiansa mukaisesti keskittyä aikaisempaa tarkemmin tiettyihin maihin ja toimialoihin. Pankki pitää yhä selvemmin tehtävänään toimia ”Itämerenpankkina”.

Jäsenmaidensa rahoituspalveluiden lisäksi NIB:n toiminta tulee nyt suuntautumaan lähialueilla pääasiassa Venäjälle ja Ukrainaan. Jäsenmaissa tavoitteena on tukea paikallisten yritysten kilpailukykyä. Pankki aikoo myös kehittää edelleen pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuja lainaohjelmia.

Uusiin tavoitteisiin kuluu myös ympäristöä parantavien hankkeiden rahoitus. Kohteina ovat muun muassa energiantuotanto, logistiikkatoiminta ja ympäristöteknologia.

Tämä vuonna 30 vuotta toiminnassa ollut NIB on tähän mennessä myöntänyt 1 745 luottoa, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 26,3 miljardia euroa. Tästä summasta lähes 80 prosenttia on mennyt yksityisen sektorin rahoitustarpeisiin. Suurimpana luotonsaajaryhmänä on ollut valmistava teollisuus.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.