Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Kemira perusti vesikemikaalien myyntikonttorin Liettuaan

(Compiler News - 26.5.2006) Kemira on avannut vesikemikaalien myyntikonttorin Klaipedaan Liettuassa. Myyntikonttorin kautta Kemira tarjoaa vedenpuhdistussovelluksia ja niihin liittyviä tukipalveluita sekä valmistamiaan saostuskemikaaleja, polymeereja, desinfiointiaineita ja säätökemikaaleja. Myyntikonttorin asiakkaita ovat kaupunkien ja kuntien ohella myös eri alojen teollisuuslaitokset.

Kemiralla on vesipuhdistuskemikaaleja valmistavia tuotantolaitoksia eri puolilla maailmaa. Latviaa lähinnä ovat Tallinnassa Virossa ja Policessa Puolassa toimivat tuotantoyksiköt.

Jatkossa Euroopan unionin jätevesidirektiivi edellyttää jäsenmailta, että jätevettä puhdistetaan vähintään direktiivin vaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä useissa Itämeren maissa on laitoksia, joissa EU:n määräämä fosforipitoisuuden raja-arvo ylitetään.

Kemiallinen fosforisaostus yhdessä biologisen typen ja orgaanisen aineksen poiston kanssa on kustannustehokas ja nopea tapa saavuttaa EU:n edellyttämä jäteveden laatutaso. Tähän Kemira tarjoaa sekä yhteistyötä että kokonaisratkaisuja, joilla veden laatu saadaan vaaditulle tasolle.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.