Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Venäjän johtava teräsrakentaja Ventall Rautaruukin omistukseen

(Compiler News - 31.3.2006) Rautaruukki Oyj on sopinut Venäjän johtavan teräsrakentajan OOO Ventallin ostamisesta yhtiön toimivalta johdolta. Ventall suunnittelee ja toimittaa teräsrunkorakenteita sekä seinä- ja kattorakenteissa käytettäviä sandwich-elementtejä Venäjän markkinoille. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Ventall on Venäjän johtava teräsrakentaja. Yhtiö sijaitsee Kalugan alueella Obninskissä noin 100 kilometriä Moskovasta etelään. Ventallin liikevaihto vuonna 2005 oli noin 70 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15.5 miljoonaa euroa. Sen henkilöstön määrä oli viime vuoden lopussa hieman yli 1200.

Ventallin osakkeiden kauppahinta on 97,5 miljoonaa euroa. Kaupan mukana Rautaruukille siirtyvät yhtiön korolliset velat, jotka ovat suuruudeltaan kolme miljoonaa euroa. Lisäksi sopimukseen liittyy vuoden 2006 tuloskehityksestä riippuva mahdollinen lisäkauppahinta, joka on enintään 27,5 miljoonaa euroa. Kauppahinnan lisäys edellyttää Ventallin kannattavuuden selvää paranemista vuoden 2005 tasosta.

Ventall on toteuttanut valtaosan noin 30 miljoonan euron laajennusohjelmasta, joka nostaa tuotantokapasiteetin kolminkertaiseksi ja mahdollistaa merkittävän liikevaihdon kasvun. Vuoden 2006 liikevaihdon ennustetaan nousevan noin 110 miljoonaan euroon.

”Ventallin osto on Ruukille strategisesti tärkeä askel ratkaisuliiketoiminnan kasvattamisessa. Teräsrakentamisen osaamisemme on vahvistunut PPTH:n ja SteelMontin ostojen kautta ja nyt saamme markkinaosuutta Venäjän kasvavilta rakennusmarkkinoilta”, toteaa toimitusjohtaja Sakari Tamminen.

Ventallilla on vahva markkina-asema Venäjällä ja moderni tuotantoteknologia. Rautaruukin ja Ventallin teräsrakenteiden suunnitteluosaaminen ja toisiaan täydentävät rakentamiskomponentit kehittävät merkittävästi paikallista palvelukykyä.

Rautaruukki arvioi liikerakentamisen kasvavan Venäjällä voimakkaasti lähivuosina. Paikalliset teräsrakentamisen markkinat se arvioi noin 700 miljoonan euron kokoiseksi, josta Ventallin markkinaosuus on noin seitsemän prosenttia. Sandwich-elementeissä Ventallin markkinaosuus on noin 15 prosenttia. Rautaruukin viime vuoden Venäjän liikevaihto oli noin 70 miljoonaa euroa ja Ventallin oston myötä sen odotetaan kaksinkertaistuvan.

Rautaruukin tavoitteena on olla yksi johtavista metallipohjaisten rakentamisratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa, itäisessä Keski-Euroopassa, Venäjällä ja myös Ukrainassa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.