Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Liikenneministeriö pyrkii ohjaamaan Venäjälle meneviä autokuljetuksia juniin

(Compiler News - 17.3.2006) Kolmasosa Suomen kautta Venäjälle menevistä autojen kuljetuksista saattaa siirtyä lähivuosina rautateille. Tämä on mahdollista, kun Moskovaan valmistuu autokuljetusten tarvitsema terminaali ja sopivaa venäläistä vaunustoa saadaan riittävä määrä.

Autojen transitokuljetusten tilannetta liikenne- ja viestintäministeriössä selvittäneen rakennusneuvos Juhani Tervalan mukaan junakuljetukset ovat parantamassa kilpailukykyään myös Venäjän markkinoiden muuttumisen takia. Autokauppa on siirtymässä yksittäisiltä kauppiailta suuryrityksille, joille kuljetetaan nykyistä suurempia automääriä kerralla.

Koska valtion keinot vaikuttaa junien ja rekkojen väliseen kilpailutilanteeseen ovat rajalliset, Tervalan tekemät ehdotukset liittyvät liikenneverkon käyttömaksuihin.

Venäläisrekat eivät käytännössä maksa lainkaan tien käytöstä, koska Suomi ei peri tiemaksuja. Maksu jää saamatta myös polttoaine- ja arvonlisäverona siksi, että ajoneuvot tankataan Venäjän puolella. Sen sijaan junaliikenne maksaa rataverkon käytöstä ratamaksun perusmaksua, rataveroa ja oikoradan investointimaksua. Esimerkiksi tuhannen bruttotonnin juna Hangosta Vainikkalaan maksaa ratamaksuja yhteensä noin 950 euroa.

Valtio voisi edistää junakuljetusten yleistymistä alentamalla väliaikaisesti rataveroa, mitä on tehty Vartiuksen raja-aseman transitoliikenteessä. Toinen vaihtoehto olisi rajoittaa rekkojen tankissa Suomeen tuotavan verottoman polttoaineen määrä 200 litraan. Nykyisin Venäjän rekisterissä olevilla ajoneuvoilla ei ole minkäänlaisia rajoituksia.

Vaikka autojen kuljetuksista hoidettaisiin kolmannes junilla, lisääntyy autokuljetusrekkojen määrä joka tapauksessa Suomen teillä Ven\'8ajän kasvavien markkinoiden takia. Tervala toteaakin, että valtion tulisi ensisijaisesti keskittyä minimoimaan rekkakuljetusten haittoja.

Tiekuljetuksissa kova kasvutahti

Venäjän-liikenteen autonkuljetusrekkoja liikkuu teillämme keskimäärin 370 ajoneuvoa jokaisena arkipäivänä. Niistä 170 on tyhjinä satamiin ajettavia yhdistelmiä. Arkiliikenteen lisäksi tyhjiä rekkoja ajetaan viikonloppuisin satamiin odottamaan laivoja.

Lähes 60 prosenttia kuljetuksista tapahtuu Vaalimaan raja-aseman kautta. Nuijamaan osuus on vajaat 25 prosenttia ja Imatran 20 prosenttia.

Autojen kuljetus on lisääntynyt viime vuosina selvästi. Vuodesta 2004 vuoteen 2005 kuljetukset kasvoivat 43 prosenttia. Lähivuosina kuljetusten arvioidaan kaksinkertaistuvan.

Vuonna 2005 kuljetettiin Venäjälle 340 000 uutta henkilö- ja pakettiautoa. Näistä junalla kuljetettiin vain 5 000 kappaletta. Yhdellä kokojunalla voitaisiin korvata 50-60 kuorma-autokuljetusta Venäjälle.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.