Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Uusi metsälaki vaikuttaa koko metsäsektorin toimintaan Venäjällä

(Compiler News - 3.3.2006) Venäjän uusi metsälaki on edelleen duuman käsittelyssä. Hyväksytyksi tullessaan metsälaki vahvistaa yksityisen yrittäjän roolia metsien käytössä ja hoidossa. Prosessiin liittyvillä metsähallinnon uudistuksilla pyritään tehostamaan lakien toimeenpanoa ja valvontaa sekä siirtämään metsänhoidon operatiivisia tehtäviä yrittäjille.

Karjalan tasavallassa puunkorjuumäärät ovat viime vuosina olleet noin kuusi miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Yhä suurempi osuus puusta korjataan runkomenetelmän sijaan tavaralajimenetelmällä.

Tavaralajimenetelmään liittyvän uuden teknologian markkinat näyttävät hyviltä Karjalassa, toteaa Petroskoin valtionyliopiston professori Vladimir Siounev. Tavaralajimenetelmän käytössä Karjala on ollut pioneeri ja sen osuus onkin tasavallassa korkeampi kuin muualla Venäjällä eli lähes puolet. Professori Siounev uskookin suomalaisten kokemusten ja teknologian hyödyntämiseen kehitettäessä puunkorjuuta Karjalassa.

Suomalaisten yritysten puunkorjuuseen liittyvä toiminta on kasvanut vahvasti Venäjällä vuoden 1998 jälkeen ja yrityksillä on edelleen pääosin positiivia odotuksia kasvun jatkumisesta.

Professori Pekka Ollonqvist Metsäntutkimuslaitokselta varoittaa kuitenkin havutukkipuun lisäkäyttöön perustuvia uusinvestointeja Luoteis-Venäjälle suunnittelevia yrityksiä. Niiden on varauduttava piteneviin raakapuun tai sahatavaran kuljetusetäisyyksiin. Kustannuksia yrityksille on tulossa myös infrastruktuurin parantamiseen liittyvistä investoinneista sekä investoinneista korjuu- ja kuljetuskalustoon.

Venäjän metsäsektorissa tapahtuvia muutoksia käsiteltiin Metlan Joensuussa pitämässä seminaarissa. Seminaari esiteltiin puolivälin tuloksia Metlan vetämästä ”Kohti edistyvää metsätaloutta Luoteis-Venäjällä” - tutkimuksesta.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.