Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Tikkurilan maalitehdaskauppa sai Venäjän viranomaisten hyväksynnän

(Compiler News - 6.2.2006) Venäjän viranomaiset ovat hyväksyneet Tikkurilan Oy:n yrityskaupan. Kaupassa Tikkurila ostaa Venäjän suurimpiin kuuluvan kauppa- ja rakennusmaaliyhtiön OOO Kraski Teksin koko osakekannan. Myös osapuolten kesken sovitut muut kaupan voimaantulon ehdot ovat tulleet täytetyiksi. Velattomaksi kauppahinnaksi on sovittu 40 miljoonaa dollaria.

Yhdessä Tikkurila ja Kraski Teks muodostavat vahvan toimijan Venäjän nopeasti kasvavilla maalimarkkinoilla. Yrityskaupan toteuduttua Tikkurilalla on Venäjällä neljä maalitehdasta ja 100 kaupunkia kattava jakeluverkko.

Kaupan tuloksena Tikkurila kasvatti markkinaosuutensa 20 prosenttiin ja saavutti samalla selkeän markkinajohtajuuden. Venäjän kauppa- ja rakennusmaalimarkkinoiden kysynnäksi arvioidaan noin 500 miljoonaa litraa.

Kraski Teksin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 70 miljoonan dollarin suuruinen ja vakinaisen henkilöstön määrä oli 800.

Kemiran maaliliiketoiminnasta vastaava Tikkurila on johtava maaliyhtiö Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä. Sillä on tuotantoa seitsemässä maassa ja oma myyntiorganisaatio kuudessa muussa maassa. Sen pääliiketoiminta-alueet ovat kauppa- ja rakennusmaalit sekä puuteollisuusmaalit ja metalliteollisuusmaalit.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.