Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Kansliapäällikkö Korpela:Venäjän liikennesuhteita on kehitettävä koko EU:n tasolla

(Compiler News - 3.2.2006) Yhtenäinen kuljetusmarkkinoiden lainsäädäntö olisi koko Euroopan etu ja etenkin liikenneyhteistyö Venäjän kanssa kaipaa tiivistämistä, arvioi liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpela. Korpela puhui torstaina logistiikkaseminaarissa Helsingissä Itämeren alueen tulevista liikennehaasteista.

Korpelan mukaan Euroopan komission suunnitelmat liikennekäytävien laajentamisesta EU:n alueella ovat erityisen tärkeitä Itämeren alueelle. Tällainen tärkeä liikennekäytävä on esimerkiksi merten moottoritie -hanke, joka yhdistää Itämeren muihin EU.n merialueisiin ja Atlanttiin.

Liikenneyhteyksin kehittäminen parantaa kuljetusten sujuvuutta, mutta tämä ei vielä riitä. Korpela muistutti, että Venäjän-liikenteessä muillakin Itämeren alueen mailla kuin Suomella on ollut runsaasti ongelmia. Niitä ovat muun muassa rajanylitysten tukkoisuus, ennalta arvaamattomat viranomaismenettelyt ja kaksoislaskutus,

”Suomen ja Venäjän kahdenvälinen yhteistyö on toki johtanut parannuksiin erityisesti rautatieliikenteessä, logistiikan telematiikassa ja tullitoiminnassa. Ilmeistä kuitenkin on, ettei kahdenvälisellä yhteistyöllä päästä riittävän hyviin tuloksiin”, Korpela päätteli.

Korpelan mielestä pelisääntöjen harmonisointiin tarvitaan poliittista yhteisymmärrystä EU:n ja Venäjän välillä. Toinen tärkeä edellytys on, että Venäjän WTO-jäsenyys toteutuu.

Euroopan unionissa onkin tulossa puheenjohtajaksi peräkkäin kaksi Itämeren maata, Suomi ja Saksa. Niiden puheenjohtajakaudet tarjoavat hyvän mahdollisuuden siihen. että Venäjän-liikenteen suhteet nostetaan asialistalle, Korpela päätteli.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.