Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Techonopolis aloitti Pietarin teknologiakeskuksen valmistelutyöt

(Compiler News - 3.2.2006) Technopolis on käynnistänyt Pietari.hankkeensa valmistelutyöt. Yhtiö neuvottelee parhaillaan potentiaalisten yritysten kanssa tutkimus- ja tuotekehitysyksikköjen sijoittumisesta Pietarin Neudorfin erikoistalousalueelle rakennettavaan teknologiakeskukseen. Lisäksi Tecnopolis neuvottelee teollisuusyritysten kanssa perinteisten tuotantotilojen rakentamisesta Pietariin.

Techopolis neuvottelee vielä Pietarin kaupungin kanssa kanssa investointisopimuksen yksityiskohdista, Sopimuksessa kirjataan muun muassa infrastruktuurin rakentaminen, energiatariffit, verot ja muut investoijille koituvat edut.

Technopolis on varautunut rakentamaan toimitiloja Venäjälle asettuville yrityksille niiden tarpeiden mukaan. Päätökset rakennustöiden aloittamisesta edellyttävät vuokrasopimusten solmimista asiakasyritysten kanssa.

”Hyvät tuotanto- ja toimitilat luotettavan kumppanin järjestämässä toimintaympäristössä on puuttuva lenkki monien suomalaisyritysten Venäjä-aikeissa”, Technopoliksen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen toteaa.

Venäjän valtio ja Pietarin aluehallinto haluavat edistää suomalaisyritysten aktiviteettia Pietarissa. Neudorfin erikoistalousalueen teknologiakeskus tarjoaa sinne sijoittuville yrityksille alhaisempaa verotusta, huojennusta sosiaalikustannuksissa, osittaista tullivapautta ja hyvää palvelurakennetta.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.