Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

UPM tarkasti:
Venäläiset puuntoimittajat toimivat luotettavasti

(Compiler News - 2.2.2006) UPM auditoi viime vuonna Venäjällä 112 puuntoimittajan toiminnan ja teki maastoauditoinnin 235 hakkuukohteessa. Yhtiön Venäjältä hankkimasta puusta yli 80 prosenttia tuli tarkasteluilta toimittajilta.

UPM aloitti Venäjän puun alkuperäseurantajärjestelmän rakentamisen vuonna 1996. Seurannan perusteina ovat alkuperätodistus, tietokanta ja karttajärjestelmä sekä toimittaja- ja maastoauditoinnit. Jokaisesta puuntoimituksesta yhtiö vaatii alkuperätodistuksen.

Maastoauditoinnit UPM aloitti Venäjällä vuonna 1998. Silloin arvioitiin 133 hakkuukohdetta. Hankintamäärien lisääntyessä auditointeja on lisätty samassa suhteessa. Viime vuonna tehdyissä maastotarkastuksissa 80 prosenttia kohteista toimi UPM:n asettamien normien mukaisesti ja 20 prosentissa havaittiin lieviä poikkeamia vaatimuksista. Korjaavista toimenpiteistä toimittajien kanssa on näissä tapauksissa sovittu.

UPM hankkii Venäjältä noin viisi miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Tästä noin neljä miljoonaa tuodaan yhtiön Suomen tehtaille ja loppu jalostetaan tuotteiksi UPM:n Pestovon sahalla ja Chudovon vaneri- ja viilutehtailla Venäjällä ja Otepään vaneritehtaalla Virossa. Lisäksi yhtiö toimittaa puuta osakkuusyhtiönsä Botnian omistaman Svir Timberin sahalle Venäjällä.

Puunhankinnasta Venäjällä vastaa UPM:n oma puunhankintaorganisaatio. Puuta hankitaan omalta Tihvinässä toimivalta hakkuuyhtiöltä ja noin 200 itsenäiseltä hakkuuyhtiöltä ja puukauppaan erikoistuneelta yhtiöltä. Pääosa puusta tulee Karjalan, Leningradin, Volodgan ja Novgorodin alueilta.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.