Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Mandatum Russia -rahasto pääsi 119 prosentin vuosituottoon

(Compiler News - 18.1.2006) Sampo Rahastoyhtiön Ruotsin premiepension-järjestelmään (PPM) listaamat osakerahastot menestyivät erinomaisesti vuonna 2005. Erityisesti Mandatum Omaisuudenhoidon itätiimin hoitamat rahastot sijoittuivat tuottovertailujen kärkipäähän Mandatum Russia- ja Mandatum Mustameri -rahastojen ansiosta.

Mandatum Russia -rahasto oli viime vuonna PPM:n parhaiten tuottanut rahasto kaikki rahastoluokat mukaan lukien. Mandatum Russian vuosituotto oli 119 prosenttia. PPM:ssä on yhteensä yli 700 rahastoa.

Kiinnostus Venäjän osakemarkkinoita kohtaan on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana voimakkaasti. Viime vuonna Mandatum Russia -rahaston pääomat kasvoivat yli 150 miljoonaan euroon.

”Venäjän osakemarkkinat näyttävät edelleen houkuttelevalta sijoituskohteelta ja uskon, että ulkomaisia sijoituksia virtaa Venäjälle kiihtyvään tahtiin vuonna 2006”, ennakoi Mandatum Russian salkunhoitaja Timo Rossi.

Yhteensä PPM-järjestelmässä on mukana 16 Sampo- ja Mandatum -rahastoa, joita hallinnoi Sampo Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen salkunhoidosta vastaavat Mandatum Omaisuudenhoito Oy, Arvo Omaisuudenhoito Oy sekä tarkkaan valitut kansainväliset varainhoitoyhtiöt.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.