Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Kasvava tavaraliikenne vaatii Kaakkois-Suomen rataverkon kehittämistä
- Vainikkala säilyy pääreittinä Venäjälle

(Compiler News - 12.1.2006) Ratahallintokeskus on selvittänyt Kaakkois-Suomen rataverkon kehittämistä. Selvitykseen sisältyy suositus rataverkon kehittämisen toimenpideohjelmaksi. Se edellyttää Lahti-Vainikkala-hankkeen lisäksi noin 400 miljoonan euron investointitarvetta vuoteen 2020 mennessä.

Toimenpiteet jaettiin kolmeen koriin. Ensimmäiseen koriin sisältyviä toimenpiteitä ovat 1 100 metrin junapituuden mahdollistavat raiteet Kouvola-Vainikkala välin ratapihoille, Kouvolan ratapihan kehittäminen, Kotkan Kotolahden ratapihan rakentaminen ja suurimpien sallittujen akselipainojen korottaminen Kymenlaakson satamiin johtavilla reiteillä.

Toisen korin tehtäviä ovat esimerkiksi Kotkan ja Haminan ratapihojen kehittäminen. Toimenpideohjelman kolmannessa vaiheessa eli vuosien 2016-2020 aikana toteutettavaksi esitetään muun muassa lisäraide Luumäen ja Vainikkalan välillä, Imatran alueen ratapihojen kehittäminen sekä kolmioraide Imatrankoskelta länteen.

Kaakkois-Suomen rataverkkojen tärkeimpiä tavaravirtoja ovat metsäteollisuuden vientikuljetukset Kotkan ja Haminan satamiin, raaka-aineiden tuontikuljetukset Suomen teollisuudelle sekä kemikaalien ja konttien transitokuljetukset. Suomen ja Venäjän väliset kuljetukset hoidetaan Vainikkalan ja Imatrankosken raja-asemien kautta.

Selvityksen aikana Venäjällä otettiin esille kehittämisvaihtoehti, jonka mukaan Losevon ja Kamennogorskin välille rakennetaan uusi rata siten, että tavaraliikenne kulkisi Komennogorskista Viipuriin ja sieltä edelleen Venäjän satamiin ja Suomen puolelle Vainikkalaan. Venäjällä harkittiin myös kontti- ja raakapuukuljetusten siirtämistä Vainikkalan reitiltä Imatrankosken reitille. Näiden kuljetusten siirtäminen on kuitenkin mahdotonta niin kauaa kuin Luumäki-Imatra-välin kaksoisraidetta sekä Imatran alueen ratapihojen kehittämistä ja kolmioraidetta ei ole tehty.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.