Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
KTM selvitytti:Suomalaisyritysten sijoituskanta Venäjällä on 1,8 miljardia euroa

(Compiler News - 4.1.2006) Suomalaisyritysten sijoituskanta on Venäjällä 1,8 miljardia euroa ja yhteenlaskettu liikevaihto 1,9 miljardia euroa. Vastailmestyneestä tutkimuksesta selviää myös, että suomalaisyritykset työllistävät Venäjällä noin 29 600 paikallista työntekijää.

Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittaman tutkimuksen antamat luvut ovat jopa 2-3 kertaa suuremmat kuin virallisen tilaston luvut. Vuodesta 2004 lähtien ja varsinkin viime vuonna sijoittaneiden yritysten määrä on voimakkaasti lisääntynyt.

Lukuihin eivät sisälly aiemmat suuret suomalaisomistukset, jotka ovat siirtyneet ulkomaisiin käsiin. Hartwall myi panimo-omistuksensa Scottish&Newcastlelle ja Soneran matkapuhelintoiminta siirtyi TeliaSoneralle. Viime vuoden lopulla taas Nesteen öljyntuotanto myytiin Lukoilille. Näiden muualle siirtyneiden omistusten arvo on nyt noin 3,3 miljardia euroa eli lähes kaksinkertainen tämän hetkiseen suomalaiseen sijoituskantaan nähden.

Selvityksen mukaan suomalaisyritykset pyrkivät pitämään suorat rahalliset sijoitukset suhteellisen pieninä. Lisärahoitusta investointeihin haetaan muilta rahoittajilta. Yleensä suomalaiset pyrkivät enemmistöomistukseen, millä halutaan minimoida riskejä. Investointien kannattavuus taataan viemällä sijoituskohteena oleviin yrityksiin teknologiaa ja liiketoimintaosaamista. Voitot sijoitetaan takaisin yritysten toiminnan laajentamiseksi.

Suurimmat sijoitukset Venäjälle tehdään suurista kansantalouksista eli lähinnä Britanniasta, Yhdysvalloista, Ranskasta ja Alankomaista. Toinen rahavirta tulee veroparatiiseista, kuten Luxemburgista, Kyprokselta, Neitsytsaarilta ja Bahamasaarilta, joista käsin venäläiset sijoittavat takaisin maasta viemiään pääomia. Suomi ei kuulu suurimpien sijoittajamaiden joukkoon sijoitusten kokonaismäärissä, mutta suhteessa oman kansantaloutemme kokoon olemme kärkimaiden joukossa.

Investointeja Venäjälle vetävät bruttokansantuotteen ja kuluttajien ostovoiman kasvu, maan runsaat raaka-ainevarat sekä poliittisten olojen vakiintuminen. Venäjälle investoivan yrityksen riskit liittyvät paikallisen lainsäädännön ja sen soveltamisen puutteisiin. Investoijien oikeussuoja ei vielä vastaa kansainvälistä tasoa.

Lisäksi sijoittajien on otettava huomioon alueelliset riskit. Riskit ovat suhteellisen suuria ja ne vaihtelevat alueittain voimakkaasti. Nämä riskit voivat liittyä aluejohdon politiikkaan, työvoiman ja energian saatavuuteen, logistiikan tasoon, paikallistalouden pohjan kestävyyteen sekä alueiden mahdollisiin kansallisuusriskeihin, esimerkkinä Pohjois-Kaukasus.

Myös vahvat aluekeskukset tarjovat hyviä investointimahdollisuuksia

Suomalaisten sijoitukset ovat suuntautuneet lähialueille Luoteis-Venäjällä ja sen keskukseen Pietariin sekä Moskovaan ympäristöineen. Selvityksen tutkijaryhmä esittelee nyt suosituksia potentiaalisista sijoittumiskohteista. Se pitää esimerkiksi Novgorodia ja Kalugaa hyvinä kohteina, koska niiden kulutuspotentiaali voi olla huomattavasti virallisia tietoja isompi ja ne sijaitsevat myös lähellä suuria asutuskeskuksia.

Investoijien on syytä tarkkailla myös eräiden potentiaalisten alueiden kehitystä. Novosibirsk on yksi Venäjän suurimmista kaupungeista, Siperian aluepiirin hallintokeskus sekä kolmanneksi suurin tieteen ja tutkimuksen keskus. Rostovin alue on puolestaan eteläisen federaatiopiirin hallintokeskus, jossa on kehittynyttä teollisuutta ja maataloutta.

Investoinnit ja investointiedellytykset Venäjällä -tutkimuksen toteuttivat Etlatieto Oy ja sen venäläinen yhteistyökumppani Solid Invest.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.