Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Koskitukki aloittaa sahatavaran ja vanerin tuotannon Volodgassa

(Compiler News - 24.11.2005) Koskisen konsernin emo- ja puunhankintayhtiö Koskitukki Oy aloittaa tuotannollisen toiminnan Venäjällä. Projektin toteuttaa OOO Koskisilva, joka on Koskitukin Venäjälle perustama tytäryhtiö. Paikallisesta puunhankinnasta vastaa OOO Koskidrev, joka on sekin Koskitukin tytäryhtiö.

Tuotantotoiminta tapahtuu Sheksnassa Volodgan läänissä. Koskitukki on lähes 15 vuoden ajan hankkinut alueelta puutavaraa, lähinnä koivutukkia.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa käynnistyy sahatavaratuotanto vuoden 2007 alussa. Vaihe kaksi käsittää koivuvanerin ja -viilun tuotannon aloittamisen vuosina 2008-2010. Suunniteltu viilutuotanto on 5 100 kuutiota ja vanerituotanto 30 000-40 000 kuutiota.

Hankkeen kokonaisarvo on 38 miljoonaa euroa. Euroopan investointi- ja jälleenrakennuspankki osallistuu hankkeeseen päärahoittajana. Pankki tulee Koskisilvan osakkaaksi 1,2 miljoonan euron sijoituksella vaiheessa yksi ja rahoittaa projektia vaiheessa kaksi 12 miljoonan euron lainalla.

Venäjän kasvavat markkinat luovat omalta osaltaan hyvän kysynnän koivuvanerille ja erityisesti huonekaluteollisuudessa ja sisustamisessa käytettäville koivuviiluille ja koivusahatavaralle. Vientimyynti tullaan toteuttamaan Koskisen nykyisten myyntikonttoreiden välityksellä.

Koskisen konserni on yksi suurimmista mekaanisen metsäteollisuuden perheyhtiöistä Suomessa. Sen päätuotteita ovat sahatavara, vaneri, lastulevy, liimalevyt, viilu ja puutalot. Yhtymän liikevaihto on noin 170 miljoonaa euroa ja puunkäyttö noin miljoona kuutiota vuodessa. Henkilöstön määrä on tällä hetkellä noin 1 000 henkeä.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.