Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Pääministeri Matti Vanhanen:
Venäjän talouskasvu hyödyttää myös Suomea

(Compiler News - 14.11.2005) Pääministeri Matti Vanhasen mielestä elämme tällä hetkellä vaihetta, missä Suomi kaipaa Länsi-Euroopan kasvuongelmien takia täydentäviä taloussuhteita juuri Venäjän kaltaisille, nopeasti kasvaville markkinoille. Venäjän kohdalla Suomella on muihin ulkomaisiin kilpailijoihin nähden kohtuullinen etunoja ja osaaminen, minkä varaan on hyvä rakentaa.

Venäjän kaupan killan tilaisuudessa puhunut Vanhanen totesi, että investointien kehitys Venäjällä on ollut maltillista, mutta suomalaisyritykset ovat kuitenkin läsnä useimmilla toimialoilla ja eri puolilla maata. Tosin Luoteis-Venäjä ja Moskova ovat suomalaisille edelleen selvä painopistealue.

Kansainvälisesti katsottuna Venäjä ei ole menestynyt erityisen hyvin ulkomaisten investointien houkuttelussa, vaikka sillä olisi tähän erinomaiset edellytykset. Osasyy ulkomaisten yritysten vähäisiin investointeihin lienee kesken oleva kansallinen strategiatyö, johon sisältyvät muun muassa luonnonvaraesiintymien sääntelyä koskevat päätökset.

Epävarmuutta politiikan suunnasta lisää Vanhasen arvion mukaan myös se, että Venäjä ei ole toistaiseksi ollut valmis allekirjoittamaan länsimaiden kanssa nykyaikaisia investointisuojasopimuksia, jotka sisältäisivät määräykset kansallisesta kohtelusta ja varojen vapaasta siirrosta. Suomen osalta neuvotteluja tullaan jatkamaan sitten kun Venäjältä löytyy tähän valmiutta.

Energia- ja raaka-ainesektorin kapasiteetin ylläpito ja kehittäminen on Venäjän kansantalouden kohtalonkysymys, mutta Suomen näkökulmasta seuraamme tarkasti myös millaisia mahdollisuuksia syntyy uuden teknologian tuotannolla, Vanhanen linjasi.

Pääministeri muistutti myös, että Venäjä valmistelee uutta metsälakia ja uutta metsästrategiaa. Suomelle on tärkeää millaisen politiikan Venäjän hallitus omaksuu metsäsektorilla, koska tuomme viidenneksen teollisuuden puuraaka-aineesta Venäjältä. Yrityksemme ovat lisäksi tehneet useita metsäteollisuusinvestointeja rajan toiselle puolelle. Juuri nyt investointihalukkuus lienee pysähdyksissä, sillä Venäjä on korottamassa raakapuun vientitulleja.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.