Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Venäjä moninkertaisti vientipuun terveystodistusten maksut

(Compiler News - 3.11.2005) Suomen metsäteollisuuden puuntuonti on kallistunut rajusti. Venäläiset viranomaiset ovat yksityistäneet vientihavupuun kasvinterveystodistusten myöntämisen Pietarissa. Muutos nostaa terveystodistusten hankintakustannukset jopa kymmenkertaisiksi ja heikentää tuontipuun kilpailukykyä.

Pietarin kasvintarkastusviranomainen delegoi puun ja puutavaran vientiin tarvittavan kasvinterveystodistuksen myöntämisen kaupalliselle organisaatiolle syyskuun alussa. Muutoksesta ilmoitettiin vain hieman ennen sen voimaantuloa.

EU:n uudistetun kasvinterveysdirektiivin mukaan myös Venäjän Euroopan puolelta tuotava havupuu on varustettava terveystodistuksella ja puusta yksi prosentti on tarkastettava tuhohyönteisten varalta ennen maahantuontia. Ennen terveystodistusten hinnannousua direktiivin arvioitiin aiheuttavan Suomen teollisuudelle 1,5 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

Metsäteollisuus pitää pakollisia havupuun tarkastuksia tarpeettomina. Yritykset jäljittävät tuontipuunsa alkuperän mikä varmistaa, ettei puun mukana seuraa hygieniaongelmia.

”Tieteelliset tutkimukset osoittavat, etteivät Venäjän Euroopan puoleisten metsien lajit eroa muista eurooppalaisista lajeista. Viranomaisten tarkastuksissa ei ole löytynyt tuholaisia nyt eikä aiemmin”, Metsäteollisuus ry:n metsäpolitiikan johtaja Hannu Valtanen toteaa.

Suomen metsäteollisuus ostaa puuta muun muassa Venäjältä, koska kotimaan metsävarat ovat jo lähes täydessä käytössä eivätkä näin tyydytä tuotannon tarpeita. Venäjältä tuotiin viime vuonna 13,5 miljoonaa kuutiota raakapuuta. Kokonaismäärästä noin seitsemän miljoonaa kuutiota eli puolet oli havupuuta. Tästä noin 50 prosenttia tuotiin Suomen lähialueilta ja loputkin hankittiin Ural-vuoriston länsipuolelta.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.