Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Fortum osallistuu Venäjän sähköyhtiöiden kehittämiseen

(Compiler News - 27.10.2005) Fortum sekä venäläiset energia-alan yhtiöt RAO UES ja KES-holding ryhtyvät kehittämään yhteistä toimintamallia sähköntuotantoyhtiöiden kilpailukyvyn parantamiseksi Venäjällä. Tarkoituksena on kehittää RAO UES:in rakennemuutosten seurauksena perustettuja alueellisia sähköntuotantoyhtiöitä parantamalla niiden tehokkuutta ja markkina-arvoa.

Yhtiöiden sopimat toimet koskevat alueellisten tuotantoyhtiöiden omistamien voimalaitosten käytettävyyden parantamista, muita tuotannon kehityshankkeita sekä näihin liittyviä investointeja. Fortumin kokemusta ja asiantuntijoita hyödynnetään kohteiden teknisissä tarkastuksissa, joiden pohjalta kehityssuunnitelmat tehdään.

Sopimuksen mukaan yhtiöt ovat myös valmiita selvittämään osallistumistaan energia-alan hankkeisiin Venäjällä. Tällaisia voimalaitoshankkeita ovat muun muassa uuden teknologian hyödyntäminen, lisäkapasiteetin suunnittelu ja rakentaminen sekä näihin liittyvä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen.

RAO UES (Unified Energy Systems of Russia) on Venäjän suurin energiayhtiö tuottaen lähes 70 prosenttia maan sähköenergiasta ja melkein kolmanneksen lämmöstä. Se on myös aloitteentekijänä Venäjän energiasektorin ja sähkömarkkinan uudistamisessa. Energiasektorin uudistamisen tavoitteena on asteittainen siirtyminen kilpailtuun sähkömarkkinaan, mikä johtaa tehokkuuden kasvuun ja energiayhtiöiden arvon nousuun.

IES-KES (Integrated Energy Systems) on yksityinen, aktiivisesti energiasektorin uudistukseen osallistuva yhtiö. Sillä on merkittävä osuus kolmessa suuressa alueellisessa sähköntuotantoyhtiössä ja Irkutskenergossa. Yhtiöllä lisäksi pieni omistusosuus RAO UES:ssä.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.