Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Venäjä kokoaa talouselämän järjestöjään tiivistääkseen EU-yhteistyötään

(Compiler News - 17.10.2005) EU:n ja Venäjän keskeiset elinkeinoelämän järjestöt ovat tiivistäneet yhteistyötään allekirjoittamalla yhteisymmärrysmuistion ja antamalla ensimmäisen yhteisen lausunnon EU:n ja Venäjän taloussuhteiden kehittämisestä.

Yhteisymmärrysmuistion allekirjoittaminen tapahtui EU-Russia Industrialists´ Round Tablen (IRT) Lontoon kokouksessa. Tapahtuma oli Venäjän teollisuuden ja yrittäjäin liiton vastavalitun puheen johtajan Aleksandr Shokhinin ensimmäinen tärkeä kansainvälinen esiintyminen. UNICE:n puolesta muistion allekirjoitti pääsihteeri Philippe de Buck.

Sovitut yhteistyöaikeet kattavat Venäjällä myös kaksi muuta talouselämän järjestöä. Teollisuuden ja yrittäjäin liiton koordinaatiovaltuutuksen perusteella sopimukseen liittyivät myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava Delovaja Rossija -järjestö sekä aivan pienimpien etuja valvova Opora.

”EU-maiden ja Venäjän yritysjohtajien välinen vuoropuhelu on jatkunut IRT:n puitteissa vakiintunein muodoin jo vuodesta 1997, mutta elinkeinoelämän järjestöillä yhteistyö on ollut verrattain satunnaista”, EK:n itämarkkinoista vastaava kauppapoliittinen asiamies Timo Laukkanen summaa.

Nyt yhteisymmärrysmuistioon on liitetty yhteinen lausunto järjestöjen vahvasta tuesta IRT:lle sekä yhteinen näkemys EU:n ja Venäjän taloussuhteiden kehittämisestä keskeisissä kysymyksissä.

Lausunnossa painotetaan sekä EU-maiden että venäläisten yritysten toimintaa ja investointeja haittaavien esteiden nopeaa purkamista. Samalla toivotaan viime keväänä hyväksytyn yhteisen talousalueen kehittämisen vauhdittamista sekä Venäjän mahdollisimman nopeata etenemistä kohti WTO-jäsenyyttä. Maailman kauppajärjestön jäsenyys mahdollistaisi EU:n ja Venäjän välisten vapaakauppasopimusneuvottelujen käynnistämisen.

EU-Russia Industrialists´ Round Table -foorumissa EU-osapuolen puheenjohtajana on Jukka Härmälä. Venäjää siinä edustaa Igor Jürgens, joka on pitkään hoitanut Venäjän teollisuuden ja yrittäjäin liiton kansainvälisiä suhteita. Hän oli myös ehdokkaana järjestönsä uudeksi puheenjohtajaksi Arkadi Volskin jäädessä eläkkeelle, mutta valituksi tuli entinen varapääministeri Aleksandr Shokhin.

Shokhin lupasi juuri puheenjohtajavaalin alla pitämässään linjapuheessa, että hän haluaa pestä vanhan ”oligarkki”-järjestön kasvot ja koota sen yhteistyöpiiriin koko Venäjän yrityssektorin kokoon ja toimialaan katsomatta.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.