Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
KCI Konecranes toimittaa kontinkäsittelylaitteiston ukrainalaiselle satamaoperaattorille

(Compiler News - 5.10.2005) KCI Konecranes allekirjoitti keskiviikkona Kiovassa yhteistyösopimuksen, joka tähtää Iljicevskin merikauppasataman palvelutason ja tuottavuuden parantamiseen.

Hankkeeseen osallistuvat terminaalioperaattori UkrTransKontainer ja KCI Konecranesin ukrainalainen nosturivalmistuksen kumppani Zaparozhcrane.

Iljicevskin merikauppasatama aikoo rakentaa uuden konttiterminaalin. Tarkoituksena on parantaa sataman läpimenoaikoja ja lisätä sataman transitoliikennettä. Sataman palvelutaso pyritään nostamaan kansainväliselle tasolle.

Sataman konttikäsittelylaitteiston modernisoinnissa käytetään hyväksi viimeisintä teknologiaa., jolloin satamaterminaali saadaan jatkossa toimimaan keskeytymättömästi. Uudistuksilla satama halutaan nostaa Ukrainan johtavaksi konttiterminaaliksi.

Investointiohjelman puitteissa KCI Konecranes kehittää yhdessä Zaparozhcranen kanssa satamaan uutta kontinkäsittelytekniikkaa, johon sisältyy muun muassa uuden sukupolven laiturikonttinostureita ja kiskoilla kulkevia konttinostureita.

Iljicevskin merikauppasatama on KCI Konecranesin vanha asiakas, jolle yhtiö on toimittanut jo aikaisemmin kaksi STS-laiturinosturia ja viisi RGM.konttinosturia. Parhaillaan satamassa on käynnissä nivelpuominosturin asennus. Viimeisten kymmenen vuoden aikana KCI Konecranes on myös suorittanut satamassa nostureiden modernisointeja.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin pääministeri Matti Vanhasen Ukrainaan suuntautuneen työvierailun yhteydessä pidetyssä ukrainalais-suomalaisessa liikemiesseminaarissa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.