Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
DHL saa lisää terminaalitilaa Kotkan Hietasessa

(Compiler News - 23.9.2005) Pikakuljetus- ja logistiikkayhtiö DHL Express vuokraa ensi tammikuun alusta alkaen Kotkan sataman Hietasesta 10 000 neliömetrin suuruisen terminaalin palvelemaan pääasiassa Venäjälle suuntautuvan transitoliikenteen tarpeita.

DHL palvelee asiakkaitaan Kotkassa maantie-, rautatie- ja merikuljetuksissa sekä huolinnassa. Sillä on satama-alueella lisäksi lentopikakuljetusten nouto- ja jättöpiste.

”Venäjän transitoliikenne on jatkanut voimakasta kasvuaan. Myös DHL:n transitoliiketoiminnon volyymit ovat neljässä vuodessa kolminkertaistuneet”, kertoo DHL Expressin toimitusjohtaja Timo Jaakkola.

Ajanmukaiset lisätilat parantavat DHL:n kauttakulkukuljetusten tehokkuutta Kotkassa ja luovat edellytyksiä liiketoiminnan kasvattamiselle edelleen. Uuteen Hietasen terminaaliin on raideyhteys katettuine lastauslaitureineen, joten se soveltuu erinomaisesti erimerkiksi vientiteollisuuden vaunulastauksiin. DHL tuottaa rautatiekuljetuksia sekä tuonnin, viennin että transitoliikenteen tarpeisiin Suomen ja Venäjän sekä muiden IVY-maiden välillä.

Terminaalin yhteydessä sijaitseviin toimistotiloihin muuttaa vuodenvaihteessa myös DHL:n toimipiste Kotkan sataman Mussalosta.

DHL Expressillä on transitoliiketoimintaa Kotkan lisäksi Haminassa ja Kouvolassa. Yhteensä yrityksen käytössä on tällä hetkellä kaikkiaan 75 000 neliömetriä terminaali- ja varastotilaa näillä paikkakunnilla.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.