Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Pietarin lounainen jätevedenpuhdistamo valmistui

Compiler News - 21.9.2005) Syyskuun alussa valmistunut Pietarin lounainen jätevedenpuhdistamo vihitään käyttöön torstaina. Laitos valmistui sovitussa aikataulussa ja kaikkine lisätöineen noin kaksi miljoonaa euroa asetettua kokonaishintaa edullisemmin.

Pietarin lounainen puhdistamo on koneistoltaan ja laitteistoltaan nykyaikainen biologinen laitos, jossa toteutetaan myös biologinen fosforin- ja typenpoisto. Puhdistamolietteen loppukäsittelyä varten rakennetaan polttolaitos, jonka on määrä valmistua vuoden 2007 alkupuolella.

Puhdistamohankkeeseen liittyy 12 vuoden käyttösopimus. Käyttöä varten on perustettu Ekovod-yhtiö, jonka omistajatausta on sama kuin projektiyhtiö LLC Nordvodin. Tavoitteena on siirtää pohjoismaista käyttöosaamista paikalliselle henkilöstölle.

Pietarin lounainen puhdistamo on ensimmäinen merkittävä Venäjällä toteutettu Public Private Partnership -hanke. Toimintamalli räätälöitiin kahden vuoden neuvottelujakson aikana vuosina 2001-2002. Projektin toteutus ja rahoitus vaativat mittavaa kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat runsaat 190 miljoonaa euroa.

Hanketta rahoittavat Pohjoismaiden investointipankki NIB, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD, Euroopan investointipankki EIB, Finnfund sekä Swedfund yhteensä 107,8 miljoonan euron lainoilla.

Puhdistamon toteutusta varten rakennusyhtiöt NCC, Skanska ja YIT sekä Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco ja Pietarin vesilaitos Vodokanal perustivat projektiyhtiö LLC Nordvodin, joka rahoitti projektia 15,2 miljoonan euron riskipääomalla. Projektikokonaisuuteen kuuluu lisäksi Pietarin vesilaitoksen rahoittama noin 15 miljoonan euron investointi jätevesien johtamiseksi laitokselle. Rahoitustusta hankkeeseen tuli myös Euroopan komissiolta ja Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto NDEP:ltä.

Varsinaista rakennustyötä tekemään NCC, Skanska ja YIT perustivat SWTP Construction Oy -yhteistyrityksen, joka aloitti rakennustyöt vuoden 2003 alussa. Pietarin vesilaitoksen rooli erityisesti lupa-, viranomais- ja yhteiskuntasuhteiden hoidossa oli ratkaisevan tärkeä.

Puhdistamo on viime vuosien tärkein Itämeren tilaa parantava ympäristönsuojeluinvestointi. Pietarissa asuu Suomen kokoinen väestö, jonka jätevesistä on aiemmin puhdistettu vajaat 75 prosenttia. Uusi puhdistamo on mitoitettu käsittelemään 713 000 asukkaan jätevedet, joten sen käyttöönotto nostaa käsittelyasteen noin 85 prosenttiin.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.