Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Intrum Justitia perustaa investointirahastoyhtiön Puolaan

(Compiler News - 16.9.2005) Luotonhallinnan palveluyritys Intrum Justitia -konserni vahvistaa asemaansa Puolassa luottotappioiksi kirjattujen saatavien ostajana. Puolan arvopaperivalvontavirasto on myöntänyt Intrum Justitialle luvan perustaa paikallisen investointirahastoyhtiön.

Puolan muuttunut lainsäädäntö on tehnyt investointirahastoyhtiön perustamisen välttämättömäksi, jotta Intrum Justitia voi olla kilpailukykyinen pankkisaatavia koskevissa tarjouskilpailuissa.

Intrum Justitian investointirahastoyhtiö tulee hallinnoimaan yhtä tai useampaa rahastoa, jotka investoivat erilaisiin salkkuihin ja joiden sijoittajarakenteet eroavat toisistaan. Rahastot mahdollistavat saatavien ostamisen Intrum Justitia -konsernin toimesta sekä myös investoinnit yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Intrum Justitia on jo ennestään kokenut saatavasalkkujen ostaja Puolan markkinoilla. Konserni on ostanut vuodesta 2000 lähtien yli 100 saatavasalkkua, joihin on sisältynyt runsaat miljoona saatavaa. Investointirahastoyhtiönsä kautta se voi nyt tuottaa paikalliselle perintäyhtiölleen uusi toimeksiantoja ja mahdollistaa siten ydinliiketoiminnan kehittämisen.

Luottotappioiksi kirjattuja saatavia voidaan kotiuttaa yrityksen käyttöön kahdella tavalla:Intrum Justitia voi periä luottotappioiksi kirjattuja saatavia toimeksiannosta eli ulkoistettuna palveluna tai vaihtoehtoisesti ostaa toimeksiantajan saatavat ja periä niitä tämän jälkeen omaan lukuunsa.

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden asiantuntija. Se toimii 22 maassa ja sen palveluksessa on noin 2 900 työntekijää. Intrum Justitian osake on listattu Tukholman pörssissä.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.