Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
FIM ensimmäisenä suomalaisyrityksenä Moskovan pörssi jäseneksi

(Compiler News - 12.9.2005) FIM Rahastoyhtiön Venäjän tytäryhtiö sai maanantaina ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä Moskovan RTS-pörssin jäsenyyden. ZAO FIM Financial Services oli jo aiemmin saanut sijoituspalveluiden toimiluvan.

Välitystoiminnan kohderyhmänä ovat Venäjän markkinoille sijoittavat suomalaiset ja kansainväliset instituutiot ja ammattimaiset sijoittajat. Corporate finance -toimintojen kohteina ovat puolestaan Pohjoismaiden ja Venäjän välillä liiketoimintaa harjoittavat ja sijoituksia tekevät yhtiöt.

Maanantaina käynnistyi myös FIM Russia Small Cap -rahaston toiminta. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa venäläisiin tai sellaisten yhtiöiden, joille Venäjä on keskeinen markkina-alue, osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Salkunhoitajana toimii Antti Pohjola.

Sijoituskohteina ovat yhtiöt, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle miljardi Yhdysvaltain dollaria. Rahasto pyrkii hyötymään pienempien yhtiöiden suuremmAsta kasvupotentiaalista.

Venäjän nykyiset noin 15 suuryritystä toimivat lähes kaikki öljy- ja kaasualalla, metalli- ja kaivosteollisuudessa sekä tietoliikennesektorilla. Ainoina poikkeuksina ovat energiamonopoli UES ja maan johtava pankki Sberbank. Näiden blue chip -yhtiöiden osakkeita ostamalla sijoittaja ei pääse mukaan Venäjän talouden dynaamisimmille ja nopeimmin kehittyville aloille, kuten kulutus- ja päivittäistavarakauppa, tehdasteollisuus, kemian ala ja kuljetusala.

FIM:in Moskovan osakevälityksestä vastaavan Michael Boboshk on mukaan keskisuurten ja pienten yhtiöiden potentiaalinen tuotto on huomattavasti parempi kuin suuryritysten. Viime vuonna esimerkiksi öljy-yhtiö Purneftegazin, kaivosyritys UralKalijin sekä metalliyritysten Mechel Steelin ja VSMPO-Avisman arvo nousi yli 150 prosenttia. Tällaisiin tuottoihin eivät suuryritykset pysty.

FIM:in Venäjän tytäryhtiön henkilöstön rekrytointi on jo pääosin suoritettu ja miehitys nousee on tällä hetkellä kahteenkymmeneen. Yhtiön toimitusjohtajana on Hanna Loikkanen.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.