Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Sitra:
Venäjä on nostettava korkealle ulko- ja talouspoliittisella asialistalla

(Compiler News - 8.9.2005) Venäjän merkitys Suomen talouden ja hyvinvoinnin kehitykselle kasvaa jatkuvasti. Suomen on jatkossa panostettava määrätietoisesti Venäjä-osaamiseen ja sen kansainväliseen kaupallistamiseen.

Erityisesti valitsemillaan strategisilla aloilla, kuten metsäteollisuuden, logistiikan, rakentamisen ja teknologiateollisuuden aloilla Suomen pitäisi hyödyntää ja kehittää jo syntynyttä osaamistaan. Tavoitteena on, että Suomesta tulee maailman johtava Venäjä-ekspertti Venäjän ulkopuolella, todetaan Sitran torstaina julkistamassa Venäjää koskevassa talousstrategiassa.

Sitran asiantuntijaryhmän mukaan hyvin toimivat taloussuhteet edellyttävät, että maa nostetaan tietoisesti korkealle ulko- ja talouspoliittisella asialistalla. Venäjälle on annettava suurempi painoarvo seuraavassa hallitusohjelmassa ja vastuu Venäjään liittyvien talouspoliittisten asioiden hoitamisesta pääministerille.

Samalla kun Suomi valvoo omia kansallisia etujaan, se voi myös jäsenmaana vaikuttaa Euroopan unionin Venäjän-politiikan linjauksiin ja toteutuksiin muun muassa ottamalla Venäjän yhdeksi pääpainopisteeksi vuoden 2006 puheenjohtajakaudellaan. Suomen tulee myös vaikuttaa EU:n Pohjoisen ulottuvuuden jatko-ohjelman sisältöön ja ohjata sitä käytännön hankkeisiin Suomen lähialueilla.

Strategiaraportti syntyi osana Sitran Venäjä-ohjelmaa ja sen laatimiseen osallistui 34 suomalaista asiantuntijaan talouselämän eri alueilta. ”Kaupasta kumppanuuteen. Suomen Venäjä-talousstrategia” -julkaisun ovat toimittaneet Simon-Erik Ollus ja Nils Torvalds.

• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.