Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Metla selvitti Luoteis-Venäjän metsäsektorin nykytilan

(Compiler News - 5.9.2005) Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen toteuttaman Idän metsätieto -hankkeen tulokset on koottu taskutieto-julkaisuun. Se on ensimmäinen suomenkielinen julkaisu, joka tarjoaa kattavan kuvauksen Venäjän metsäsektorin eri osa-alueista.

Kirja antaa perustiedot Luoteis-Venäjän alueiden metsävaroista ja niiden hallinnasta sekä metsien suojelusta, käytöstä ja hoidosta. Lisäksi käsitellään lyhyesti meneillään olevaa metsälainsäädännön ja -hallinnon muutosprosessia.

Metsäkäyttöä koskevassa osassa esitellään alueiden hakkuusuunnitelmat ja puunkorjuumäärät sekä metsävarojen hyödyntämiseen liittyvää valvontaa ja ohjausta. Venäjällä käytössä olevat hakkuutyypit ja -menetelmät sekä puunkorjuuteknologia kuvataan lyhyesti.

Metsäteollisuus-luvussa kerrotaan saha- ja levyteollisuuden sekä kemiallisen metsäteollisuuden tuotantomääristä sekä laitosten sijoittumisesta alueille. Lisäksi käsitellään metsäteollisuuden kilpailukykyä, investointeja ja ulkomaankauppaa.

Luoteis-Venäjän metsätalouden taskutieto on ladattavissa internet-palvelusta www.idanmetsatieto.info, joka jatkaa toimintaansa tuottaen tietoa ajankohtaisista muutoksista Venäjän metsätaloudessa. evaihto oli 728 miljoonaa euroa. Konsernilla on 4 850 työntekijää 35 maassa eri puolilla maailmaa.

• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.