Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

suomalais-eestiläinen
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Finnveralta eniten vientitakuita Venäjälle

(Compiler News - 31.8.2005) Finnvera myönsi ensimmäisellä vuosipuoliskolla viennin rahoitukseen liittyviä takuita 2,3 miljardia euroa. Takuut kohdistuivat lähinnä telakka- ja varustamoalalle, tietoliikenteeseen ja puunjalostussektorille. Vastuumäärältään eniten takuita tuli voimaan Venäjälle.

Viennin rahoitukseen liittyviä takuita myönnettiin yli kaksi kertaa niin paljon kuin edellisenä vuonna. Teollisuusmaiden osuus takuista oli 52 prosenttia, IVY-maiden 20 prosenttia ja Latinalaisen Amerikan maiden 19 prosenttia.

Takuita myönnettiin arvoltaan eniten Yhdysvaltoihin, Venäjälle, Uruguayhin, Norjaan, Thaimaahan ja Meksikoon suuntautuviin vientihankkeisiin.

Vientitakuita tuli voimaan tammi-kesäkuussa 678,0 miljoonaa euroa, mikä oli kaksi kolmannesta enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Vastuumäärältään eniten takuita tuli voimaan Venäjälle, Ruotsiin ja Filippiineille. Voimaan tulleista takuita tietoliikennetoimialan osuus oli 61 prosenttia ja puunjalostussektorin 16 prosenttia.

Vientitakuilla on rahoitettu Venäjälle muun muassa Nokian verkkotoimituksia ja KCI Special Cranesin sähköisiä siltanostureita sekä huoltojäämurtaja Aker Finnyardsille.

Suomen vientinäkymät ovat tällä hetkellä melko lupaavat ja monella toimialalla on viennissä varsin hyvä tilauskanta.

”Finnveran vientitakuita tarvittaneen etenkin vaikeimpien poliittisen riskin maiden markkinoille suuntautuviin sekä suurimpiin vientikauppoihin. Aktiivisin markkina on Venäjä, jos kriteerinä ovat takuiden kappalemäärät”, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Katsauskauden lopussa Finnveralla oli 27 000 asiakasta. Asiakasmäärä lisääntyi noin kolme prosenttia. Eniten kasvua oli aloittavien pienten yritysten ryhmässä.

• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.