Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Turvatiimi laajentaa palvelujaan Pietariin

(Compiler News - 18.4.2005) Turvapalveluyhtiö Turvatiimi Oyj aloittaa Pietarissa yhteistyön johtavan paikallisen yksityisen turvatoimijan Baltikan kanssa. Yhteistyö tapahtuu uuden yhtiön, Turvatiimi-Baltikan puitteissa. Baltika siirtää nykyisiä turvatoimeksiantojaan uuteen yhteisyritykseen.

Turvatiimi-Baltika tarjoaa venäläisille ja länsimaisille Venäjälle toimiville yrityksille sekä paikalliset olot että länsimaiset vaatimukset täyttävän palveluvaihtoehdon. Toiminta painottuu aluksi Pietariin ja sitä suunnitellaan myös Moskovan ja Novgorodin talousalueille.

Turvatiimi-Baltikan omistavat Turvatiimi, Baltikan emoyhtiö Polifen sekä käynnistämiseen osallistuvat konsultit Argosec Finland Oy ja Urmas Rinne Turvallisuuskonsultointi Oy. Alkuvaiheessa Turvatiimin omitus on alle 20 prosenttia, mutta sillä on optio nostaa omistustaan alkuvaiheen jälkeen 50 prosenttiin.

Yhteistyökumppani Baltika on toiminut alalla 12 vuotta ja on Pietarin alueen johtavia yksityisiä turva-alan yrityksiä. Sillä on sekä suomalaisia että paikallisia asiakkaita. Baltikan emoyhtiö on Polifen-ryhmä, jonka pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja on Nikolai Labutin. Hän toimii myös paikallisen turvayritysyhdistyksen FSSSE:n puheenjohtajana.

Argosec Finland on turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan erikoistunut asiantuntijayritys Suomessa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Häyhtiö on toiminut muun muassa sisäministeriön poliisiosastolla ylitarkastajana. Turvatiimi omistaa 12 prosenttia Argosecista.

Urmas Rinne Turvallisuuskonsultointi tarjoaa Venäjällä ja Baltian maissa toimiville yrityksille asiantuntijapalveluita, jotka helpottavat liiketoiminnan hoitamista. Urmas Rinne toimi vuosina 1997-2001 Pietarin Suomen pääkonsulaatissa poliisin yhteyshenkilönä ja erityisasiantuntijana rikostorjuntaan liittyvissä asioissa.

Turvatiimin tämän vuoden liikevaihtotavoitteena on 21 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yli 700 henkilöä. Yhtiön osakkeet on noteerattu Helsingin pörssissä.

• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.