Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Keskuskauppakamarin Kari Jalas:
Suomen Venäjän-kaupalle kunnon kasvutavoitteet

(Compiler News - 5.4.2005) Suomen ja Venäjän välistä kaupankäyntiä pitää lisätä tuntuvasti lähivuosina, totesi keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas tiistaina Oulussa. Kauppavaihdon kasvu on viime vuosina ollut niin nopeaa, että Venäjästä on hyvää vauhtia tulossa Suomen merkittävin kauppakumppani. Tähän ei kuitenkaan pidä tyytyä, vaan tavoitteet tulee asettaa nykyistä huomattavasti korkeammalle.

Tiiviimpi taloudellinen yhteistyö edellyttää Jalaksen mielestä ennakkoluulottomuutta, uskallusta, riskinottoa ja joustavuutta. Ratkaisevaa on myös se, millaiseksi Euroopan unionin ja Venäjän strateginen kumppanuus muodostuu lähivuosina.

EU:n ja Venäjän välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus on ollut voimassa kymmenen vuotta ja se päättyy vuonna 2007. Osapuolten tulee pian tehdä strategista kumppanuutta sekä Venäjän WTO-jäsenyyttä koskeva sopimus. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia myös Suomen ja Venäjän kaupankäynnin kasvulle.

”Venäjän pikainen WTO-jäsenyys, investointisuojasopimus sekä viisumi- ja työlupamenettelyjen yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen parantavat investointiedellytyksiä sekä helpottavat maidemme välistä kauppaa”, Jalas korosti.

Toimitusjohtaja Jalas nosti Venäjän federaation ja Suomen talousfoorumissa esille myös pk-yritysten merkityksen. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on ratkaisevan tärkeä rooli talouden kasvun ja työllisyyden kannalta. Yritysten yhteistyö ja kansainvälinen verkottuminen tarjoavat Suomen ja Venäjän väliselle kaupalle merkittävän kasvupotentiaalin.

• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.