Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Suomen ja Venäjän väliselle rautatieliikenteelle uudet ehdot

Suomi ja Venäjä ovat sopineet uusista matkustajia, matkatavaraa ja kiitotavaraa koskevista kuljetusehdoista maiden välisessä rautatieliikenteessä. Myös vuoden 2006 vaihteessa voimaan tulevat uudet kuormausmääräykset on vahvistettu.

Vuonna 1996 solmitun rautatieyhdysliikennesopimuksen uudistamisesta sovittiin liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpelan ja Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristovin kesken huhtikunn 26. päivänä Helsingissä. Osapuolet sopivat myös, miten uudistus käytännössä toteutetaan..

Muuten rautatieyhdysliikenteen uuden sopimuksen valmistelu etenee työryhmissä. Seuraava rautatieyhdysliikennekonferenssi järjestetään Venäjällä vuoden 2006 keväällä.

• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.