Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Transitoliikenteen itäkuljetukset kasvoivat tammikuussa

(Compiler News - 16.3.2005) Tammikuussa Suomen satamien kautta kuljetettiin transitotavaraa Venäjälle ja muualle IVY-alueelle 185 818 tonnia, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Länteen suuntautuneet transitokuljetukset kasvoivat puolestaan 11 prosentilla volyymin noustessa 248 168 tonniin.

Transitotavaraa kuljetettiin tammikuussa rautateitse 323 711 tonnia ja maanteitse 187 040 tonnia. Rautateiden transitokuljetukset lisääntyivät 33 prosenttia ja maanteiden transitokuljetukset 11 prosenttia.

Osa transitokuljetusten volyymista kertautuu eri kuljetusmuotojen päällekkäisenä tilastointina. Transitokuljetusten kokonaismäärästä antaa tarkimman kuvan meritransiton määrä, koska pääosa Suomen kautta kulkevasta liikenteestä tapahtuu satamien kautta merikuljetuksina. Meriliikenteen perusteella kokonaistransitossa päästiin helmikuussa 9,6 prosentin vuosikasvuun.

Tilastokeskus seuraa transitokuljetusten kehittymistä Merenkulkulaitokselta, VR:ltä ja Itäiseltä tullipiiriltä saamiensa tietojen perusteella.

• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.