Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Liikenneministeriö:
Suomella on hyviä mahdollisuuksia vahvistaa osuuttaan EU:n sekä Venäjän ja IVY:n välisissä kuljetuksissa

(Compiler News - 11.2.2005) Nopeus, joustavuus, turvallisuus ja laivojen linjaliikenneyhteydet ovat Suomen satamien kautta kulkevan reitin vahvuuksia Euroopan unionin ja Venäjän välisessä tavaraliikenteessä, todetaan liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä.

Selvityksessä vertailtiin neljää pääkuljetusreittiä: Berliinin ja Moskovan välistä maantie- ja rautatieyhteyttä sekä Venäjän, Baltian ja Suomen satamien reittejä. Lisäksi tarkasteltiin EU:n ja Kaukoidän välisiä kuljetuksia.

Energiatuotteita lukuun ottamatta EU-maiden tuonti ja vienti Venäjälle ja IVY:n muille nopeasti kehittyville talousalueille kolminkertaistuvat vuoteen 2030 mennessä, selvityksessä arvioidaan. Myös Suomen viennin Venäjälle odotetaan kasvavan saman verran.

Suomella on useita mahdollisuuksia vahvistaa markkinaosuuttaan kuljetuksissa. Näitä ovat muun muassa Suomen reittiin liittyvien pullonkaulojen poistaminen Suomessa ja Venäjällä sekä rajamuodollisuuksien nopeuttaminen. Erityisen tärkeinä pidetään E18-tien valmistumista sekä Lahden ja Vainikkalan välisen radan perusparannusta.

Suomen reitti pärjää arvokkaiden ja herkkien tuotteiden kuljetuksissa

Tutkimuksessa todetaan Suomen reitin olevan kilpailukykyisin arvokkaiden tai herkästi pilaantuvien tuotteiden kuljetuksissa. Nämä tavaralajit vaativat varmoja, nopeita ja joustavia kuljetuksia. Helppoon massakäsittelyyn soveltuvat bulkkituotteet kulkeutuvat puolestaan Suomen kanssa kilpaileville reiteille.

Suomen infrastruktuurin vahvuuksia ovat tällä hetkellä muun muassa paras linjaliikenne Pohjoismaiden, Puolan ja Länsi-Euroopan pääsatamiin. Suomen satamat ovat myös tehokkaita ja turvallisia. Jäänmurtopalvelut takaavat kuljetusten toimivuuden vaikeissakin oloissa.

Lisäksi Suomesta on hyvät maaliikenneyhteydet Venäjälle ja sieltä jatkuville euraasialaisille yhteyksille. Esimerkiksi Trans-Siperian radan kansainvälisestä konttiliikenteestä yli 90 prosenttia suuntautuu Suomen reitille. Reitin puutteina ovat kuitenkin E18-moottoritien keskeneräisyys, ratakapasiteetin lähes täysi käyttö jo nyt sekä Venäjän puolella olevien teiden ruuhkautuneisuus ja huono kunto.

Suomen reitin kovin kilpailija EU:n ja Venäjän välisissä kuljetuksissa on Baltian satamien reitti. Baltian maiden satamakapasiteetti on riittävä, satamat ovat normaalitalvina auki läpi vuoden, tie- ja rataverkko palvelevat tavaraliikennettä hyvin ja satamien toiminta on turvallista.

Saksan ja Puolan maareitti Venäjälle on monessa mielessä ongelmallinen, vaikka reittiä parannetaan kaiken aikaa. Yhteytenä se kuitenkin yhdistää neljän maan pääkaupungit sekä maiden muut ydinalueet. Se on myös reiteistä lyhin, mutta tällä hetkellä kuljetuksia hidastavat aikaa vievät rajanylitykset, teiden ruuhkaisuus ja eri raideleveyden aiheuttamat vaunujen siirtokuormaukset.

• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.