Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Venäjän keskuspankki antoi Hansapankille luvan moskovalaisen Kvest-pankin ostoon

(Compiler News - BBN - 18.2.2005) Hansapank-yhtymä sai Venäjän keskuspankilta luvan Kvest-pankin ostamiseen. Hansapank on jo aiemmin saanut kauppaan myönteisen vastauksen sekä Viron että Venäjän pankkilalan valvontaviranomaisilta. Pankkiryhmittymä odottaa nyt kaupan vahvistuvan lopullisesti tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Hansapank allekirjoitti Kvest-pankin ostamista koskevan sopimuksen jo viime syyskuussa.

Hansapank oli jo ennen tätä laajentanut toimintaansa Venäjälle vuonna 2002. Viime vuonna vahvistetun strategian mukaisesti pankkiryhmittymä aikoo toimia Venäjän markkinoilla kolmella eri alueella: Moskovassa, Pietarissa sekä Kaliningradissa. Toiminnassa keskitytään erityisesti yhtymän baltialaisten, pohjoismaisten sekä venäläisten yritysasiakkaiden palveluun.

Moskovassa pääasiallisesti yritysasiakkaiden palveluun suuntautuneen Kvest-pankin tase oli viime kesäkuun lopussa tehdyn laskelman mukaan 2,2 miljoonaa euroa ja oma pääoma 1,3 miljoonaa euroa. Yrityskaupan voimaantulon jälkeen Hansapank korottaa pankin osakepääoman kerralla 81 miljoonaan euroon.

Äripäev-lehden mukaan Hansapank sopi ostosopimusta tehdessään Kvest-pankin koko osakekannan kauppasummaksi noin 2,8 miljoonaa euroa. Marraskuun lopulla pankkikonsernin hallintoneuvosto päätti Kvestin osakepääoman korottamisesta 81 miljoonaan euroon.

Äripäevin konferenssissa joulukuussa puhunut Hansapankin Venäjän-toiminnoista vastaava johtaja Druvis Murmanis sanoi yhtymänsä tähtäävän Venäjällä sellaisiin rahoitustoiminnan sektoreihin, joilla ei ole vielä kovaa kilpailua. Tarkoituksena on laajentaa nykyistä rautatiesäiliövaunujen rahoittamista kiinteistöihin, autoihin sekä teollisuuskoneisiin ja –laitteisiin.
olmen vuoden ajan sekä se, että työpaikoista säilytetään vuoden ajan ainakin 70 prosenttia.

• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.