Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Pohjoismainen rahasto Luoteis-Venäjän ympäristöhankkeita varten

(Compiler News - 28.1.2005) Pohjoismaat ovat yhdessä perustaneet rahaston, jolla voidaan edistää Barentsin alueen ympäristönsuojelun kannalta ongelmallisimpien kohteiden parannushankkeita. Tätä pääomaltaan noin kolmen miljoonan euron Barents Hot Spot Facility -rahastoa hallinnoi Pohjoismaiden yhteinen ympäristörahasto Nefco.

Tarkoituksena on yhdessä Venäjän alue- ja ympäristöviranomaisten kanssa pyrkiä sopimaan vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla kiireisimpinä pidettävistä kohteista.

Rahastolla voidaan käynnistää hankeselvitykset, jotka ovat edellytyksenä varsinaisen investointirahoituksen myöntämiselle eri kohteisiin. Hot spots -listalla on tällä hetkellä 42 kohdetta ja ehdotukset 52:sta investointiprojektista. Joukossa on sekä teollisuuslaitoksia että julkista sektoria koskevia hankkeita.

Barentsin euro-arktisen neuvoston ympäristötyöryhmä perustettiin vuonna 1994 toteuttamaan alueen ympäristöministerien hyväksymää Barentsin alueen ympäristöohjelmaa. Työryhmässä on edustajat Pohjoismaiden ympäristöministeriöistä sekä Venäjältä. Myös Euroopan komissio kuuluu Barentsin euro-arktisen neuvoston perustajiin.


• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.