Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Kundan paperitehtaan rakennustyöt käyntiin - kysymyksessä Viron suurin investointi

(BBN - Compiler News 22.9.2004) Pohjois-Viroon Kundaan pystytettävän sellutehtaan maapohjatyöt on aloitettu. Haapapuuta käyttävän sellutehtaan kustannusarvio on 2,6 miljarfia kruunua, mikä tekee siitä tähän asti suurimman investoinnin itsenäisessä Virossa.

Projektipäällikkö Jyrki Seppälän mukaan tontin puuston raivaaminen on jo käynnissä ja tuotantolaitoksen perustustyöt aloitetaan lokakuussa. Rakennushankkeen pääurakoitsijana on saksalainen RWE.

Kundan sellutehtaan omistajina ovat norjalainen sellu- ja paperiyhtiö Larvic Sell, itävaltalainen Heinzel Group sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD.

Sellutehtaan tuottamaa haapasellua tullaan toimittamaan vientimarkkinoille eri puolilla Eurooppaa. Virolla on Euroopan suurimpiin kuuluvavat haapapuuvarat, joten raakapuuta löytyy riittävästi.

Projektin toisena vaiheena on vielä paperitehtaan rakentaminen Kundaan, jolloin vientiin saadaan pitemmälle jalostettuja lopputuotteita. Myös paperitehdas sisältyy investointien kokonaissummaan.


• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.