Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Fortum lisää omistustaan energiayhtiö Lenenergossa

(Compiler News - 2.7.2004) Fortumin on lisännyt omistuksensa lähes kolmannekseen venäläisessä energiayhtiössä Lenenergossa. Lenenergo tuottaa ja jakelee sähköä sekä lämpöä Pietarissa ja Leningradin läänissä.

Torstaina julkistetun kaupan jälkeen Fortumin osuus osakepääomasta nousee 9,7 prosentilla 30,7 prosenttiin ja äänivallasta 8,9 prosentilla 29,6 prosenttiin. Osakekauppa edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksynnän, koska Fortumin omistusosuus Lenenergosta on yli 20 prosenttia.

Lenenergon pääosakas on Venäjän valtion sähkömonopoli RAO UES, joka omistaa yhtiöstä 49 prosenttia. Fortum on vähemmistöosakkaista suurin kasvatettuaan omistustaan vaiheittain.

Helmikuussa Fortum nosti osuutensa osakepääomasta 21,0 prosenttiin ja äänivallasta 20,7 prosenttiin. Tässä kaupassa Fortum osti 5,1 prosenttia osakepääomasta ja 2,1 prosenttia äänivallasta. Tammikuussa 2003 Fortum ja energiayhtiö E.ON AG sopivat lähes 800 miljoonan euron omaisuuserien vaihdosta. Tässä järjestelyssä Fortum sai 9,3 prosentin omistuksen Lenenergosta, mikä nosti yhtiön koko osuuden 15,7 prosenttiin.

Lenenergolla on noin 1,3 miljoonaa asiakasta. Viime vuonna sen sähkön myynti oli 24,7 TWh ja tuotanto 12,4 TWh. Lämmön myynti oli 26,2 TWh, mikä oli kokonaan yhtiön omaa tuotantoa.


• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.