Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Itämeren alueen raakapuukauppa kasvaa nopeasti - Suomi suurin tuontipuun käyttäjä

(Compiler News - 14.6.2004) Itämeren alue on nyt yksi maailman vilkkaimmista kansainvälisen raakapuun alueista. Sen raakapuun kauppa on kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut yli 40 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. MTK:n mukaan Suomi on 18 miljoonan kuutiometrin vuotuisella tuonnillaan maailman toiseksi suurin tuontipuun käyttäjä heti Kiinan jälkeen.

Puumarkkinoiden kansainvälistyminen näkyy meillä erityisesti kotimaisen kuitupuun laskevassa hintakehityksessä. Toinen merkittävä muutos on ollut tukin hinnan kohoaminen Baltiassa. Tukkipuun hinta on siellä nyt lähes samalla tasolla kuin Suomessa. Maanomistajan ostovoimalla mitattuna balttien tukki on jo moninkertaisesti arvokkaampaa kuin suomalaisen metsänomistajan tuottama puu.

Vaikka Venäjällä ei juurikaan voida puhua puun kantohinnasta, on tullitilaston mukainen rajahinta lähes sama kuin puun tienvarsihinta Suomessa. Tämä vaikuttaa myös Venäjän puun ohjailuun. Tuonti Suomeen on kasvanut tasaisesti ja ennusteiden mukaan se kasvaa ainakin seuraavan kahden vuoden ajan. Samaan aikaan tuontipuun käyttö Ruotsissa on kääntynyt selvään laskuun, mikä näkyy Ruotsin kotimaisten hakkuiden kasvuna.

FAO:n tuoreiden ennusteiden mukaan globalisaation tuloksena puuntuotanto myös Euroopassa siirtyy kohti plantaasimetsätaloutta ja pääpaino tulee olemaan puunmäärän tuotannossa, ei laadussa. Pohjois-Euroopassa, missä kasvu on pieni, alhaisen panostuksen metsätalous on skenaarioiden mukaan paras metsätalouden tulevaisuudenstrategia.

”Suomessa innovatiivisuutta tarvitaan jatkossa ei pelkästään metsäteollisuudessa vaan myös metsätaloudessa. Puuntuotantostrategioita kehitettäessä kansainvälinen kilpailukyky ja kustannustehokkuus on nostettava aivan uuteen rooliin”, painotta MTK:n tutkimuspäällikkö Juha Hakkarainen.


• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.