Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Thomestolle osuus luoteis-venäläisestä puunhankintayhtiöstä

(Compiler News - 8.6.2004) Metsäliitto-Yhtymä on vahvistanut jalansijaansa Luoteis-Venäjän puunhankinnassa hankkimalla merkittävän osuuden Volodgan alueella toimivasta puunhankintayhtiöstä.

Viime viikolla tehdyllä kaupalla Metsäliiton tytäryhtiö Thomesto Oy hankki 44 prosentin omistusosuuden Vologodskie Lesopromvshlenneki - nimisestä puunhankintayhtiöstä. Metsäliitto-Yhtymä nimeää venäläisyhtiön viisijäseniseen hallitukseen kaksi jäsentä.

Venäläisyhtiö on Volodgan alueen suurimpia puutavaran hankkijoita ja toimittajia. Se on holding-tyyppinen yritys, joka hankkii omistamiltaan tytäryhtiöiltä 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta. Suomeen yritys on toimittanut viime vuosina runsaat 600 000 kuutiometriä puutavaraa. Loput puusta on myyty venäläisille asiakkaille tai jalostettu omissa laitoksissa sahatavaraksi ja puusepäntuotteiksi.

Vologodskie on kasvanut viime vuosina ripeästi ja sen palveluksessa on 3 000 työntekijää. Yhtiön tarkoituksena on kasvattaa lisäinvestointien kautta tuntuvasti puunhankintamääriä vuoteen 2006 mennessä. Se aikoo myös kehittää metsäteollisuuteen liittyvää infrastruktuuria ja konekantaansa.

Yrityskaupan yhteydessä osapuolet sopivat myös, että Vologodskie Lesopromvshlennekin osakkeenomistajat osallistuvat Sudan alueelle perustetun Suda Wood -nimisen osakeyhtiön osakepääomaan ja toimintaan. Tämä metsäliittolainen hanke perustettiin vuonna 2002.

Suda Woodin tärkein tehtävä on hankkia Volodgan seudulla alueita, joille on mahdollista rakentaa metsäteollisuutta. Ensimmäinen hanke on Sudan kylään suunnitteilla oleva saha, jonka teknis-tieteellistä selvitystä pietarilainen konsulttiyhtiö Lesinvest parhaillaan tekee.


• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.