Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
Uudet EU-maat kiinnostavat edelleen investointikohteina
- Viro teollisuusyritystemme pääkohteena

(Compiler News - 2.6.2004) Suomalaisten teollisuusyritysten toiminta uusien EU-maiden markkinoilla on varsin huomattavaa maiden kansantalouksien painoarvoon suhteutettuna. Yritykset ovat kiinnostuneita uusien jäsenmaiden tarjoamasta markkinapotentiaalista ja niiden Suomea matalammasta palkkatasosta. Jos nykyinen kehitys jatkuu, yritysten lisääntyneet investoinnit ja kasvava toiminta uusien EU-maiden markkinoilla tulee sulattamaan Suomen kauppataseen ylijäämän näiden maiden kanssa jo lähivuosien aikana.

TT arvioi tuoreessa selvityksessään, että Suomea matalamman kustannustason hyödyntäminen lähialueella tarjoaa monille yrityksille vaihtoehdon niin sanotulle Kiina-ilmiölle. Kustannusetujen hakeminen lähialueilta tukee toimintaa Suomessa paremmin kuin esimerkiksi tuotanto Kaukoidässä.

Toimiminen lähialueilla lisää mahdollisuuksia tuotannon järjestelyihin, joissa yritysten Suomen toiminnot ovat arvoketjun huipulla. Hyötyjen saavuttaminen tulevaisuudessa edellyttää, että Suomi pystyy tarjoamaan yhä syvempään osaamiseen kannustavan liiketoimintaympäristön yrityksille. Tehdyt investoinnit ja henkilökunnan kasvu uusissa EU-maissa eivät kuitenkaan ole johtaneet tuntuvaan paikallisen tutkimus- ja kehitystoiminnan lisääntymiseen. Kun tutkimus- ja kehitystyötä tekevän henkilöstön osuus on Suomen teollisuudessa runsaat 15 prosenttia, on se uusissa EU-maissa keskimäärin neljä prosenttia ja Baltian maissa vain puoli prosenttia.

Viro, Puola ja Unkari vetovoimaisimmat

Suuomalaisten teollisuusyritysten toiminta on keskittynyt erityisesti Viroon, Puolaan ja Unkariin. Viroon on investoinut erityisesti tekstiili- ja vaatetusteollisuus. Myös elintarviketeollisuus on panostanut voimakkaasti Viroon, mutta sen ohella myös Latviaan, Liettuaan ja jonkin verran Puolaan. Teknologiateollisuuden investoinnit ovat puolestaan suuntautuneet voimakkaasti Unkariin, jonne on kehittynyt huomattava elektroniikkateollisuuden keskittymä. Metsäteollisuuden investoinnit jakautuvat varsin tasaisesti Tshekin, Puolan ja Unkarin kesken. Kemianteollisuus on taas investoinut eniten Latviaan, Liettuaan ja Puolaan.

Teollisuusyritysten kumulatiiviset investoinnit nousivat uusissa EU-maissa vuosina 1998-2002 kokonaisarvoltaan 1,4 miljardiin euroon, eli 3,6 prosenttiin kaikista tänä aikana tehdyistä ulkomaaninvestoinneista. Nyt yritykset arvioivat investointien kasvavan uusissa EU-maissa huomattavasti ulkomaille suuntautuvien sijoitusten keskiarvoa nopeammin myös seuraavien viiden vuoden aikana. Investointien kasvuksi ennakoidaan 4,5 prosentin vuositahtia. Kasvu painottuu Baltian maihin ja niissä ennen kaikkea Viroon. TT:n investointikyselyyn vastanneet teollisuusyritykset arvioivat investoivansa Viroon vuosina 2003-2007 yhteensä noin 750 miljoonaa euroa. Myös Unkariin investoidaan lisääntyvästi.


• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.