Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
HK Ruokatalo odottaa hyötyvänsä Baltian ja Puolan EU-jäsenyydestä

Compiler News - 3.5.2004) HK Ruokatalo -konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 151,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vuositasolla 7.8 miljoonaa euroa eli 5,4 prosenttia. Liikevoittoa konsernille kertyi 5,1 miljoonaa euroa, mikä vastasi 3,3 prosenttia liikevaihdosta.

HK Ruokatalon kotimaan liiketoiminta sujui suunnitellusti ja budjetoidut tavoitteet saavutettiin. Vienti Suomesta kasvoi tammi-maaliskuussa ja kannattavuus oli suunnitellulla tasolla. Konserni säilyttikin markkinajohtajan asemansa Suomessa ja Baltiassa.

Baltian yksiköissä vuoden 2003 aikana aloitetut tehostamistoimet näkyvät tuloksessa. Konsernin Baltian toiminnan liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa. Markkina-alueen tulos ennen satunnaiseriä nousi 0,9 miljoonaan euroon parantuen siten 50 prosenttia.

HK Ruolatalon puolalaisen osakkuusyhtiön Sokolowin kannattavuus koheni tuntuvasti. Yhtiöön liikevaihto kasvoi ja erityisesti vienti veti hyvin.

Konsernin palveluksessa oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskimäärin 4 647 henkeä. Maaliskuun lopulla henkilöstöstä 57,8 prosenttia työskenteli Suomessa, 34,6 Virossa, 6,1 prosenttia Latviassa, 1,4 prosenttia Liettuassa ja muissa maissa 0,1 prosenttia.

Panostusta lisätään Puolan suurimmassa lihayrityksessä

Lähitulevaisuuden näkymien osalta HK Ruokatalosta todetaan, että Baltiassa EU-jäsenyys parantaa konsernin edellytyksiä toimia koko Baltian alueella. Sen kaikki Baltian, samoin kuin Puolan, tehtaat ovat nyt saaneet EU:n hyväksynnän.

Sianlihan maailmanmarkkinahinnan nousu hyödyntää Rakvere Lihakombinaattia, koska yhtiö tuottaa itse pääosan tarvitsemastaan sianliharaaka-aineesta. Puolassakin kehityksen odotetaan jatkuvan myönteisenä. Sokolowin liikevaihto ja kannattavuus ovat vahvistuneet oleellisesti. Liettuassa, missä markkinat ovat pirstaleiset eikä selvää markkinajohtajaa löydy, HK Ruolatalo aikoo hyödyntää yhteistyötä puolalaisen Sokolowin kanssa.

Puolassa HK Ruolatalo kaavailee lisäävänsä omistustaan Sokolowissa. Konserni on nyt puolalaisyhtiön suurin omistaja 21,1 prosentin osuudellaan, mutta suunnitelmissa on kasvattaa omistusta, kuitenkin enintään 49,99 prosenttiin. Sokolowin toiseksi suurin omistaja on tällä hetkellä Ruotsin maataloustuottajien järjestö LFR 19,5 prosentin osuudella. Lisäksi saksalainen sijoitusyhtiö Conrad Jacobson ja EBRD omistavat kumpikin noin 11 prosenttia yhtiöstä.


• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.