Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
studies
Maariski kasvoi - suomalaisyritykset
silti luottavaisia Venäjän suhteen

(Compiler News - 1.12.2003) Venäjän-vientimme on jatkunut hyvänä koko vuoden, mutta loppusyksystä yritykset arvioivat Venäjän poliittis-taloudellisen maariskin ratkaisevasti lisääntyneen. Tämä näkyy myös yritysten Venäjää koskevissa lähiajan investointisuunnitelmissa. Idänkaupan Vientipalveluiden tuoreen selvityksen mukaan investointiaikeita on nyt kevääseen verrattuna selvästi vähemmän.

Vaikka Venäjän liiketoimintaolot olivat marraskuulle tultaessa pysyneet vakaina, oli esiin noussut uusia, Venäjä maariskiä lisääviä uhkatekijöitä. Joulukuun parlamenttivaaleihin liittyi pelko kommunistipuolueen mahdollisesta voitosta. Eniten vastaajien asenteisiin vaikutti kuitenkin valtiovallan ja yksityisen suurteollisuuden välirikko mahdollisine omistuksen turvaa koskevine seuraamuksineen.

Yritykset ovat silti tyytyväisiä vientitoimintansa tähänastisiin tuloksiin. Markkinoita on tukenut Venäjän viime vuodesta kiihtynyt talouskasvu sekä etenkin kuluttajien ostovoiman selvä vahvistuminen.

Yritysten yleinen markkinatilanne on tosin hieman heikentynyt keväisestä, mikä johtuu lähinnä kilpailun kiristymisestä. Vaikka markkinoiden kysyntätilanne on ollut hyvä, on kilpailu pudottanut yritystemme myyntihintoja.

Venäjän-vientimme näkymiä pidetään hyvinä myös ensi vuoden osalta. Joka viides tutkimukseen vastannut yritys uskoo viennin kasvavan selvästi vuonna 2004 ja hieman yli puolet arvioi sen kasvavan ainakin jonkin verran. Ensi vuoden parhaiksi vientitoiminnan alueiksi Venäjällä yritykset nimeävät tuotantohyödykkeiden kaupan, kulutustavaroiden kaupan sekä rakennusalan.


• Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.