Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
studies
TT: Venäjä kuuluu harvoihin vahvan kasvun alueisiin

(Compiler News - 25.8.2003) Markkinat kehittyvät edelleenkin Venäjällä, mutta samalla kiristyy myös kilpailu, todetaan Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton tuoreessa kauppapoliittisessa selonteossa.

TT:n julkaisema katsaus "Venäjän markkinat muutoksessa - Teollisuuden Venäjä agenda" tarkastelee tilannetta Venäjällä elokuussa 2003 sekä arvioi Venäjän WTO-neuvotteluja, EU:n ja Venäjän taloussuhteita, monenkeskistä alueellista yhteistyötä sekä Suomen ja Venäjän taloussuhteita sekä niiden kehittymistä. Selonteossa luonnehditaan Venäjän viime vuosien poliittista ja taloudellista verrattain vakaaksi. Venäjä on lähentynyt merkittävästi eurooppalaista ja globaalia poliittis-taloudellista järjestelmää.

Pääsääntöisesti hitaasti kasvavilla maailmanmarkkinoilla Venäjä kuuluu harvoihin vahvan kasvun alueisiin. Tämän ovat länsiyritykset laajasti noteeranneet ja yhä useampi on kohdistanut vientipanostustaan Venäjälle. Kasvusta huolimatta kilpailu pakostakin kiristyy, koska jakajia on yhä enemmän.

TT toteaakin, että suomalaisyritysten nykyisen markkina-aseman säilyttäminen ja edelleen vahvistaminen Venäjällä edellyttää kaikilta taloussuhteiden kehittämiseen osallistuvilta aktiivista toimintaa ja uusia aloitteita.

"Nyt on syytä olla tarkkana, koska Venäjän tuontilukujen kasvu ylittää Suomen viennin kasvun", TT:n kauppapoliittinen asiamies Timo Laukkanen varoittaa. Laukkasen mukaan Venäjän vahvistuneesta tuontikysynnästä ovat viime aikoina hyötyneet suomalaisia enemmän muut länsimaiset yritykset. Lähtöasetelma Venäjän kaupan ja investointien jatkumiselle on TT:n mielestä toki hyvä. Suomessa käsitykset naapurimaan markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä puutteista ovat varsin realistiset.

Elokuun uutisotsikot


 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.