Eastern European Markets
Eastern European Markets
Keskuskauppakamari:
PUOLA JA VIRO MATKALLA EU-JÄSENYYTEEN
- suomalaisten yritysten kokemuksia hakijamaiden markkinoista

Keskuskauppakamarin selvitys kartoittaa Puolan ja Viron markkinoilla toimivien suomalaisyritysten kokemuksia ja odotuksia näiden maiden valmistautuessa Euroopan unionin jäsenyyteen.

Suomalaisten Puolan- ja Viron-toimintoja harjoittavien yritysten mielestä sekä Puolan että Viron liiketoimintaympäristöt ovat kehittyneet parempaan suuntaan verrattuna aikaisempiin vuosiin. Maat ovat vakaasti EU-jäsenyyteen johtavalla tiellä. Kummankin maan markkinoiden toimivuudessa on kuitenkin vielä parantamista.

Virossa operoivat suomalaisyritykset antavat Viron liiketoimintaympäristölle tyydyttävän arvosanan 7+. Puolassa toimivat yritykset taas antavat paikalliselle liiketoimintaympäristölle välttävän arvosanan 6 1/2. Myös viranomaistoiminnot sekä lainsäädännön soveltamisen epäjohdonmukaisuudet ovat vaikeuttaneet yritysten toimintaa, erityisesti Puolassa.

Yritykset arvioivat, että Puolalla vie keskimäärin 12 vuotta ja Virolla keskimäärin 10 1/2 vuotta saavuttaa Suomen ja EU:n kaltainen liiketoimintaympäristö. Näitä arvioita voi pitää jopa optimistisina, kun lasketaan missä ajassa Puolan ja Viron taloudet voivat saavuttaa EU:n keskitason. Mikäli EU:n talouskasvuksi oletetaan 2,5 prosenttia vuodessa ja hakijamaiden 5 prosenttia, Puola saavuttaa EU:n keskitason vuonna 2039 ja Viro vasta 2044.

LUE JA PRINTTAA KOKO SELVITYS

Raporttia koskevat tiedustelut:
Keskuskauppakamari
Puh. (09) 69 69 69, fax. (09) 65 03 03
www.keskuskauppakamari.fi


Compiler Trade Web Site: Studies and Special Reports:
Lappeenranta University of Technology/Index
Studies on emerging markets/Index
Special reports an Business features/Index
Tutkimukjsia/Hakemisto (in finnish only)
Erikoisraportit/Hakemisto (in finnish only)

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.