tutkimuia
Eastern European Markets
Elokuu 2007

Rita Sergeeva
ULKOMAISET VALMISTAJAT VENÄJÄN
HENKILÖAUTOMARKKINOILLA
Publication 41, NORDI Series
ISBN 978-952-214-391-4 (paperback)
ISBN 978-952-214-392-1 (PDF)
ISSN 1459-6679
57 s.
Lappeenranta, 2007

Lataa koko tutkimus tästä


Yhteenveto

Venäjän autoteollisuus on saamassa uudet kasvot. Venäjän omien automerkkien tuotanto ja myynti ovat laskussa, kun taas ulkomaisten automerkkien suosio jatkaa kasvuaan. Kuluttajien lisääntynyt ostovoima rohkaisee ulkomaisia autovalmistajia aloittamaan tuotantoa Venäjällä, lähellä lupaavia markkinoita. Syitä yllättävälle Venäjän henkilöautomarkkinoiden kasvulle on monia: väestön reaalipalkkojen nousu, kulutustottumusten ja asenteiden muuttuminen, korkeat asuntohinnat sekä ulkomaisten automerkkien teollisen kokoonpanon kehittyminen, markkinoinnin aggressiivisuus ja erilaisten rahoitusmuotojen yleistyminen.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida ulkomaisten autovalmistajien toimintaedellytyksiä Venäjällä. Venäjän investointi-ilmapiiri on parantunut merkittävästi tämän vuosikymmenen aikana. Öljyn maailmanhinnan nousun ansiosta maan talous on vahvistunut, ja kasvua seuranneen elintason nousun myötä myös Venäjän poliittinen tilanne on vakautunut. Liiketoiminnan lisääntyvä läpinäkyvyys, monopolisoitumisen väheneminen, sijoitusten suojaaminen uudistuneen lainsäädännön avulla sekä tuleva WTO-jäsenyys ovat vaikuttaneet positiivisesti Venäjän kiinnostavuuteen sijoituskohteena ulkomaisten investoijien silmissä. Venäjän autoteollisuuteen on tehty ulkomaisia investointeja noin 2 miljardia dollaria viimeisten viiden vuoden aikana (Finpro, 2006). Venäjän autotiheys sekä autoteollisuuden osuus maan BKT:stä ovat kuitenkin Euroopan maihin verrattuna vielä hyvin pieniä. Tämä tarkoittaa valtavaa kasvupotentiaalia automarkkinoilla, myös ulkomaisille valmistajille.

Ulkomaiset autovalmistajat ovatkin jo sankoin joukoin vallanneet Venäjän huimaa vauhtia kasvavia henkilöautomarkkinoita. Tähän mennessä kahdeksan kansainvälistä autovalmistajaa on aloittanut autojen valmistuksen tai kokoonpanotuotannon: General Motors, Hyundai, Ford, KIA, Renault, BMW, Chery ja SsangYong. Rakentamalla tehtaan Venäjälle autovalmistaja ainakin toistaiseksi välttyy tuontitulleista, mikä laskee auton tuotantokustannuksia. Venäjälle ovat suunnitelleet suuntaavansa myös Daimler-Chrysler (Finpro, 2006) sekä kiinalaiset autojätit Great Wall (Karulina, 2006b) ja Geely (Samofalova, 2007).

Tässä työssä on myös käyty läpi tekijöitä, jotka ovat voineet hidastaa autovalmistajien tuloa Venäjän markkinoille. Esimerkiksi investoijien kiinnostuksen Venäjän uutta autoteollisuuden investoinnit ovat käyttäneet lähes kaiken työvoimapotentiaalin sekä investoinneille varatut maa-alueet. (Finpro, 2006)

Venäjällä sijoitetaan teollisuuden modernisoimiseen, sen kilpailukyvyn parantamiseen ja yritetään päästä eroon byrokratiasta ja korruptiosta. (Russian-Japanese Investment Forum, 2006) Monella ulkomaisella autovalmistajalla on ollut ongelmia tuotannon paikallistamisen kanssa – vero- ja tullihelpotusten vastineeksi Venäjän valtio on velvoittanut tehtaita korvaamaan osan alkuperäisistä varaosista kotimaisilla tietyssä ajassa. Venäläisten osavalmistajien tuotteet eivät kuitenkaan ole vastanneet ulkomaisten autojättien laatuvaatimuksia.

Tähän ongelmaan on löytymässä ratkaisu – nyt Venäjän markkinoille uskaltavat tulla myös ulkomaiset auton varaosien valmistajat. Kahdeksan ulkomaisen autotehtaan jälkeen maahan sijoittavat myös muut lähi- ja tukialojen yrittäjät, kuten pankit, kuljetusliikkeet ja jälleenmyyntiketjut. Voidaan sanoa, että Venäjälle on muodostumassa autoteollisuusklusteri, ja julkisella vallalla on entistä suurempi rooli sen kehittämisessä. Huolimatta siitä, että sijoitusriskit Venäjä ovat edelleen suhteellisen korkeat, nopea automyynnin kasvu sekä suuret mahdollisuudet päästä Venäjän kasvaville markkinoille ovat vetäneet ulkomaisia valmistajia. Vuonna 2010 Venäjän automarkkinoiden odotetaan ylittävän 3 miljoonan auton rajan, joista lähes 80% tulee olemaan ulkomaisia merkkejä (Leasinginfo, 2007c).

Lataa koko tutkimus tästä


More information:
Lappeenranta University of Technology
Northern Dimension Research Centre
Telephone: +358-5-621 11
Telefax: +358-5-621 2644
www.lut.fi/nordi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Lappeenranta University of Technology/Index
Studies on emerging markets/Index
Special Reports
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.