tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
PUOLA JA BALTIAN MAAT PIRKANMAALAISTEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINTA-ALUEINA
Itämeri-Instituutin julkaisusarja 1/200

  Yhteenvedon lyhennelmä

  Ulkomaisten yritysten mielenkiinto Puolan ja Baltian maiden markkinoita kohtaan on ollut kasvussa jo usean vuoden ajan. Suoran vientikaupan harjoittamisen lisäksi ulkomaiset yritykset ovat mukana yksin tai yhteistyökumppaniensa kanssa kymmenissä tuhansissa Puolassa ja Baltian maissa toimivissa yrityksissä. Ulkomaisia investointeja on tehty useamman sadan miljardin markan arvosta lähinnä kansainvälisten suuryritysten johdolla.

  Puolan ja Baltian maiden tuleva EU-jäsenyys mahdollisesti jo kuluvan vuosikymmenen aikana on lisännyt ulkomaisten yritysten kiinnostusta useammastakin syystä; EU-jäsenyyden arvioidaan yhtäältä vahvistavan poliittista ja taloudellista kehitystä ja siten kysyntää ja ostovoimaa uusissa jäsenmaissa. Toisaalta halutaan päästä osallisiksi Euroopan unionin ja kansainvälisten rahoituslaitosten alueelle kohdentamista miljardien eurojen rahavirroista, joilla tuetaan sekä kohdemaiden hallinnon ja instituutioiden kehittämistä että eri sektoreiden laitehankintoja ja investointeja. 39 miljoonan asukkaan kasvavat Puolan markkinat muiden Keski-Euroopan väkirikkaiden maiden kupeessa ovat Unkarin ohella olleet viime vuosina ulkomaisten yritysten erityisenä kiinto-pisteenä.

  Itä-Euroopan maiden siirtyminen kohti toimivaa markkinataloutta on merkinnyt Suomelle uusien lähimarkkina-alueiden avautumista Itämeren ympärillä. Suomalaisilla yrityksillä on jo usean vuoden ajan ollut erityisen vahva jalansija Viron markkinoilla ja sitä kautta osittain myös muiden Baltian maiden markkinoilla, mutta kiinnostus erityisesti 39 miljoonan asukkaan Puolan kasvavia markkinoita kohtaan on selvästi lisääntynyt. Niin Puolan kuin Baltian maiden, erityisesti Viron, talouden kehitys on jo usean vuoden ajan ollut pääosin suhteellisen vakaata. Lainsäädännön harmonisointi EU-maiden kanssa on puolestaan muuttanut liiketoimintaympäristöjä ennalta arvattavampaan, joskin lainsäädännön toimeenpanon saattamisessa vastaamaan lain kirjainta on vielä paljon tehtävää.

  Pirkanmaalaisten pk-yritysten käsitykset Puolan ja
  Baltian maiden markkinoista

  Tutkimushankkeen osana suoritettiin kyselytutkimus, jonka avulla selvitettiin pirkanmaalaisten pk-yritysten Puolan ja Baltian maiden kaupan nykytilannetta sekä käsityksiä em. maista liiketoiminta-alueina.

  Puolan ja/tai Baltian maiden kauppaa käyvät yritykset uskovat vahvasti vientinsä kehitysnäkymiin. Peräti 70 prosenttia Puolan kauppaa käyvistä yrityksistä uskoo vientinsä lisääntyvän huomattavasti ja 23 prosenttia jonkin verran seuraavien 1-3 vuoden aikana. Arviot Baltian maiden viennistä ovat varovaisemmat. Baltian maiden kauppaa käyvistä yrityksistä 32 prosenttia arvioi vientinsä kasvavan huomattavasti ja 50 prosenttia jonkin verran seuraavien 1-3 aikajänteellä. Viroa pidetään selvästi kiinnostavimpana markkina-alueena Baltian maista.

  Ne yritykset, jotka ovat kiinnostuneet, mutta eivät vielä toimi Puolan ja/tai Baltian maiden markkinoilla, arvioivat siihen keskeisimmiksi syiksi yrityksen tuotteiden vähäisen kysynnän paikallisilla markkinoilla sekä puutteelliset resurssit selvittää omia menestysmahdollisuuksia. Eräät yritykset eivät lisäksi olleet onnistuneet löytymään yrityksistä huolimatta sopivaa yhteistyökumppania.

  Kyselyyn osallistuneet yritysedustajat arvioivat yritystensä tuotteiden olevan vientikelpoisia ja kilpailukykyisiä Puolan ja Baltian maiden markkinoilla. Yrityksissä uskottiin lisäksi olevan riittävää yleistä vientikaupan osaamista. Sen sijaan oma tiedontaso kysyntäpotentiaalista Puolassa ja Baltian maissa arvioitiin riittämättömäksi. Vielä vähäisempänä pidettiin paikallisten liiketoiminta-kulttuurien tuntemista. Melko hankalaksi ja aikaa vieväksi tehtäväksi koettiin lisäksi sopivien paikallisten yhteistyökumppanien löytäminen.

  86-sivuinen raportti on ilmaiseksi ladattavissa PDF muodossa osoitteesta http://www.baltic.org


Lisätietoja:
86-sivuinen raportti on ilmaiseksi ladattavissa PDF muodossa osoitteesta
http://www.baltic.org

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Studies on emerging markets /Index
Tutkimuksia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.